Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: 'Pearl Harbor' of het cultuuronderwijs in de crisis (Hubert Slings)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

lingen niet de dupe te laten worden. Een professionele en bewonderenswaardige houding.

6 Commissie?

Op grond van het voorgaande acht ik de instelling van een ministeriële adviescommissie zinvol. De voorgenomen herijking van de Tweede Fase is een goed moment om het vak Nederlands, in samenhang met het cultuuronderwijs, eens goed onder de loep te nemen. Die opdracht van de commissie zou wat mij betreft in elk geval de volgende facetten moeten bevatten:

Luister heel goed naar het veld. Leg werkbezoeken af op scholen. Breng de sterktes en zwakten van de praktijk nauwkeurig en eerlijk in kaart. Breng het poldermodel in praktijk. Maak gebruik van het waardevolle CVEN-rapport.

Streef geen revolutie na: waar het onderwijs na alle oekazes behoefte aan heeft is rust. Geef de docenten de mogelijkheden om uitsluitend met hun leerlingen en hun vak bezig te zijn. Streef naar taakverlichting en extra tijd.

Onderzoek welke mogelijkheden er zijn om de hoeveelheid reële tijd voor het taal- en cultuuronderwijs te vergroten.

Onderzoek hoe de eindtermen zo herschreven kunnen worden dat tekstbestudering en tekstervaring op voet van gelijkheid, in een elkaar perfect aanvullende ordening ondergebracht kunnen worden; dat de leerling niet alleen zichzelf herkent, maar vooral ook geconfronteerd wordt met nieuwe, fascinerende en uitdagende werelden, die zelfs die van zijn PlayStation te boven gaan.

Open wegen die leiden naar grotere integratie tussen vakinhoud en vaardigheden: "Het leren lezen van literatuur behelst het leren omgaan met complexe, dubbelzinnige informatie en informatie uit andere culturen (want uit andere tijden). Literatuur leert je de aard, oorsprong en betekenis van informatie op een kritische manier bevragen" (Schravesande 2001: 71). In die optiek is een splitsing tussen literatuur en communicatieve vaardigheden volstrekt overbodig.

Terug naar mijn broer. Over Pearl Harbor was hij behoorlijk kritisch. Dat deed me deugd. Hij denkt erover om Karel ende Elegast op zijn literatuurlijst te zetten; uit de Tekst in Context-reeks. Die jongen komt er wel.

Bibliografie

Assche, A. van, 'Over de sprong in het verleden en de magneet van het heden. De nood aan literatuurgeschiedenis op school'. In: H. van Gorp en D. de Geest (red.), Even boven het evenwicht. Gedenkboek Armand van Assche. Leuven [enz.], 1992. Oostrom, F.P. van, 'Middeleeuwse literatuur in de klas', In: Handboek Literatuuronderwijs 1997/1998, Amsterdam 1997.

Prak, D., ABC van het leesdossier. Praktische tips, voorbeelden en richtlijnen. Amsterdam, 1998.

298 I 'Pearl Harbor' of het cultuuronderwijs in de crisis - Hubert Slings