Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: De taal van de nieuwe OALT-leerkrachten (Muzzafer Yanik)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

DE TAAL VAN DE NIEUWE OALT-LEERKRACHTEN Muzaffer Yanik

1 Korte historische schets

Het Onderwijs in de Eigen Taal en Cultuur (OETC) is gestart in de jaren zeventig. De ouders zelf waren de eerste initiatiefnemers en het werd buiten schooltijd georganiseerd. De organisatie is later door de scholen overgenomen en werd binnen de schooltijden georganiseerd. Het onderwijs in de eigen taal en cultuur is georganiseerd vanuit de gedachte dat allochtone kinderen zouden terug keren naar het land van herkomst. Daarom was het onderwijs gericht op het vergemakkelijken van de reïntegratie van de kinderen van de gastarbeiders in het onderwijs van het land van herkomst. In de jaren tachtig heeft de terugkeergedachte plaatsgemaakt voor de gedachte van permanent verblijf. Sociaal-emotionele ontwikkeling, ontwikkeling van de eigen identiteit en interculturalisering van het onderwijs waren het politieke doeleinde.

Vanaf 1989, met de notitie van de toenmalige Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen de heer Wallage, is het onderwijs in de eigen taal, met name in de onderbouw, binnen de onderwijsachterstand geplaatst. "Eigen taal als geïntegreerd onderdeel" was het motto waaronder de eigen taal in de onderbouw als instructietaal gebruikt moest worden. Het beleid met betrekking tot het eigen taalonderwijs werd tweesporig:

- het onderwijs van de eigen taal en cultuur en

- het onderwijs in de eigen taal met de ondersteunende functie voor het schoolsucces in het algemeen.

Zo heeft er een verschuiving plaatsgevonden in de functie van het eigen taalonderwijs: van de pedagogische functie naar de linguïstische functie. Het leren van de (eigen)taal kreeg meer nadruk en de cultuur moest geïntegreerd in het taalonderwijs gegeven worden. Daarom is de 'C' van OETC vervallen.

In 1998 heeft de voormalige Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, mevrouw Netelenbos, met haar OALT-(Onderwijs) in Allochtone Levende Talen-)beleid een radicale wijziging aangebracht in de politiek van het eigentaalonderwijs. Het onderwijs van de eigen taal en cultuur is verplaatst van onderwijspolitiek naar cultuurpolitiek en overgeheveld naar de tijd buiten de schooltijd. Vanuit integratiebenadering mocht het fenomeen eigentaal alleen in de onderbouw in het kader van taalondersteuning blijven. Zo is de zinvolheid van het eigen taalonderwijs verbonden aan de mate van zijn ondersteunend effect voor het beter en sneller beheersen van het Nederlands. Onderzoek moet dan uitwijzen hoe groot dit effect is geweest binnen de taalondersteuning in de afgelopen vier jaar.

Binnen het OALT-beleid wordt het taal- en cultuuronderwijs van elkaar gescheiden.

De taal van de nieuwe OALT-leerkrachten - Muzaffer Yanik 1 3