Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: Het multimediale talencentrum: sleutel voor innovatief en zelfsturend taal-leren (Griet Beheydt & Reinhild Vandekerckhove)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Desmet, P. en G. Beheydt ('01), 'Naar een digitale talenklas?'. In: Onze Alma Mater 2001(1), p. 43-72.

Wylin, B. ('00), 'Technologie als hefboom voor onderwijsvernieuwing'. In: Desmet, P. en G. Beheydt (eds.). Educatief gebruik van taal- en spraaktechnologie. Rapport van de werkgroep EDUT&ST. Ieper – Kortrijk: FLV – KULAK [cd-rom].

Noten

1 Een wat uitgebreidere versie van dit artikel verschijnt in het tijdschrift VONK (Tijdschrift van de Vereniging voor het Onderwijs in het Nederlands), 2002. We danken prof. Piet Desmet voor zijn opmerkingen en tips bij de eerste versie van dit artikel.

2 De auteurs begeleiden taaloefeningen voor de studenten van de eerste en tweede kandidatuur Germaanse en Romaanse Talen aan de K.U. Leuven Campus Kortrijk.

Het multimediale talencentrum - Griet Beheydt & Reinhild Vandekerckhove 131