Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: Heeft een kwal botten? Een serie taalgerichte biologielessen in het eerste jaar van het LWOO (Bert de Vos)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Reflectie:

6. zorg voor gerichte reflectie op inhoud en taalontwikkeling. Laat leerlingen b.v. vertellen hoe ze vorderen en wat ze nodig hebben om verder te komen. Laat leerlingen hun aanpak vertellen of opschrijven en laat hen daar conclusies aan verbinden. In deze lessen gaat dat inhoudelijk door de verschillende manieren van categoriseren te bespreken en wat de ontwikkeling van leesvaardigheid betreft, door leerlingen te laten observeren en met elkaar te laten bespreken wat er gebeurt als je een tekst zoekt of een antwoord in de tekst zoekt.

Een les of lessenserie heeft die elementen inhoud, taal en reflectie in zich.

We hopen dat de film bijdraagt aan de ontwikkeling van taalgericht vakonderwijs.

Bert de Vos b.devos@aps.nl

APS-publicaties kunnen als volgt worden besteld:

. schriftelijk, o.v.v., bestelnummer: 400.047 bij APS, afd. VODA, Postbus 85475, 3508 AL Utrecht;

. per fax, o.v.v. het bestelnummer: 400.047 op nummer 030-2856776; . via de APS-website, zie afdeling Publicaties.

Heeft een kwal botten? - Bert de Vos 135