Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: De taal van de nieuwe OALT-leerkrachten (Muzzafer Yanik)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

3 OALT-opleiding en de nieuwe OALT-leerkrachten

Vanaf het schooljaar 1999 – 2000 heeft het Landelijk Samenwerkingsverband, bestaande uit een zestal hogescholen, een nieuwe opleiding in het leven geroepen: de zogenaamde OALT-dagopleiding. Dit is een fulltime opleiding en de jongeren van minderheidsgroepen worden opgeleid tot leraar OALT. Deze OALT-leerkrachten hebben geen bevoegdheid om als groepsleerkrachten te werken. De constructie van deze opleiding is dezelfde als de reguliere PABO-opleiding: studie en stage lopen hand in hand. De nadruk ligt op de taalondersteuning. Bijvoorbeeld het vak onderwijskunde bestaat uit dertien modules, waarvan er acht bestaan uit het onderwijs aan 4-tot 8-jarigen.

De toelatingseisen zijn identiek aan de toelatingseisen van de HBO-opleiding in Nederland.

Deze opleiding wordt momenteel alleen door de Hogeschool Brabant verzorgd.

De nieuwe OALT-leerkrachten zullen het gezicht van het onderwijs in en van de eigen taal veranderen. Deze leerkrachten spreken het Nederlands beter, zijn opgeleid binnen ons onderwijssysteem en beschouwen zichzelf niet alleen als landgenoten maar vooral als lotgenoten van de kinderen uit de eigen doelgroep. Deze lotgenoten praten over adaptief onderwijs, zorgverbreding, geïntegreerd taalonderwijs, over het werken met thema's, enz. De hieronder uiteengezette gedachtegangen van een aantal afgestudeerde studenten mogen dit beeld nog verduidelijken.

De titel van het afstudeerwerkstuk van Alf L'kharkouri is "'De taalondersteuning, een nieuwe component van OALT". De titel klinkt veelbelovend. Taalondersteuning is sowieso een component binnen de OALT, maar in de beleving van Alf moet dat anders. De rol van de OALT-leerkracht binnen de taalondersteuning dient breder te zijn dan alleen lesgeven. De OALT-leerkracht dient ingezet te worden in de zorgverbreding. Niet alleen op het gebied van taalproblemen, maar in alle gevallen. Hij/zij kan ten gunste van het schoolsucces van de kinderen als docent, als intermediair, als informant multifunctioneel zijn.

Tineke Peppinck stelt de volgende vraag nu al aan zichzelf: "wat kan ik doen om te bereiken dat de eigentaal ook in de bovenbouw voor de taalondersteuning bruikbaar kan zijn?" Dit is op dit moment slechts een vraag die tevens haar ideaal weergeeft. Tineke Peppinck is een Nederlandse studente, ze spreekt goed Turks en zal, als de eerste Nederlandse OALT-lerares in de dertigjarige geschiedenis van het eigentaalonderwijs op de basisscholen, een uitstekende rol kunnen vervullen binnen de taalondersteuning. Zij heeft van beide culturen alles: de gedragspatronen, de taal en de communicatiecultuur.

Emine Karabulut legt een extra rol bij de OALT-leerkracht in het kader van intercultureel onderwijs vanuit leerpsychologisch perspectief. Zij wees ons op het universele karakter van schimmenspel en ze kent het een belangrijke rol toe in het kader van taalstimulering. Zij geeft in haar afstudeerwerkstuk een uitstekend overzicht van het schimmenspel in verschillende culturen. Zowel de Turkse als de Arabische literatuur zijn rijk aan schimmenspelen die uitstekend op speelse manier bruikbaar zijn voor de taalontwikkeling van de kinderen.

Fouad Maftah beschrijft de speelleermiddelen die binnen de taalondersteuning bruik-

De taal van de nieuwe OALT-leerkracht - Muzaffer Yanik 1 5