Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: Minder is meer; samenvatten in verschillende contexten van het taalonderwijs (Mariëtte Hoogeveen & Bert Kouwenberg)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

veel moeite en weerzin doorheen worstelen en die menig nascholer kopzorgen baart. Omdat we theoretische verdieping wel van belang vinden, hebben we gezocht naar een uitdagend alternatief. Met de presentatie van de "Minder is meer krant" proberen we aan te sluiten bij de alledaagse leesroutines van leerkrachten; de krant leest immers iedereen. Deze krant bevat allerlei wetenswaardigheden over (leren) samenvatten in de vorm van verslagen van interviews, achtergrondartikelen, cartoons, signalementen van bruikbare materialen e.d. Wellicht lukt het op deze manier om de voorbereiding van nascholingsbijeenkomsten door druk bezette leerkrachten aantrekkelijk te maken.

Bibliografie

Aarnoutse, C., E. Roelofs, W. Jenniskens (z.j.). Programma Samenvatten. Een serie uitgewerkte lessen voor het leren samenvatten van informatieve teksten. Nijmegen: Berkhout.

Brown, A.L., D. Day (1983). Marcrorules for Summarizing texts. The development of expertise. In: Journal of verbal learning and verbal behaviour 22, 1-4. Hoogeveen, M., B. Kouwenberg, I. Zijp (2001a). Minder is meer: samenvatten in de context van mondeling taalonderwijs. Een cursus voor de nascholing en begeleiding van leerkrachten in de onderbouw van het basisonderwijs. Enschede: SLO.

Hoogeveen, M. (2001b). De vaardigheid samenvatten onder de loep. Achtergrondartikel bij bijeenkomst 2. In: Hoogeveen, M., B. Kouwenberg, I. Zijp. Enschede: SLO, p. 7-35.

Sijtstra, J. (red.) (1992). Balans van het taalonderwijs halverwege de basisschool. Uitkomsten van de eerste taalpeiling medio basisonderwijs. PPON-reeks nr. 3, Arnhem: Cito.

Sijtstra, J. (red.) (1997). Balans van het taalonderwijs aan het einde van de basisschool 2. Uitkomsten van de tweede taalpeiling einde basisonderwijs. Arnhem: Cito.

54 1 Minder is meer - Mariëtte Hoogeveen & Bert Kouwenberg