Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: De babbeldoos (Dirk Herfs & Toon Voorjans)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

kom je per thema aan 1 maand werking.

Het experiment werd gespreid over twee jaar en ieder jaar hebben we vijf thema's uitgewerkt. Dit betekent 60 activiteiten, ruim voldoende voor een jaar zinvol werken in het vrij e-tij dscircuit.

6 Bereikte resultaten

De activiteiten bereiken hun doel op het niveau van de belevingswereld van de kinderen: de kinderen ervaren de activiteiten niet als taallessen. Ze gaan spelen en knutselen of ze zijn ergens op bezoek geweest...

Uit de praktijk blijkt dat de kinderen in de klas geregeld over de babbeldoos babbelen of er spontaan naar verwijzen. Kinderen zijn in hun nopjes met de resultaten die ze bereiken, bijvoorbeeld na een namiddag knutselen, en zijn gemotiveerd om dat gevoel te delen met hun leerkracht en klasgenootjes. Omdat de leerkrachten weten wat er in de loop van de voorafgaande spelnamiddag is gebeurd, creëren ze gemakkelijker een openheid naar de kinderen om een gesprek aan te gaan. Er ontstaat bij de leerkrachten een spontane nieuwsgierigheid: een belangrijke voorwaarde voor een spontane interactie. Leerkrachten leren hun 'schoolse' houding te doorbreken en krijgen door deze spontaniteit meer voeling met de vaardigheden die vanuit het OVB van hen worden verwacht.

De activiteiten boeien de kinderen dermate dat het absenteïsme verwaarloosbaar is. De kinderen maken zelf reclame voor de babbeldoos bij hun vriendjes. De verzorgde uitnodiging speelt hierin een belangrijke rol. Het gegeven dat ze uitdagende dingen mogen doen en dat ze plaatsen kunnen bezoeken die tot de verbeelding spreken, verleent de kinderen een zekere status binnen de klasgroep.

De kinderen kregen vaak de kans om dingen te doen waar ze vanuit hun thuissituatie niet de kans toe hebben. De wereld als wereld-van-ervaringen werd voor hen een heel stuk verder blootgelegd. Die horizonverbreding gaf hen het gevoel dat ze er nu ook bij hoorden, dat ze ook de kans kregen om te proeven van dingen en plaatsen die vroeger onbereikbaar waren voor hen. Dit competentiegevoel speelt een belangrijke rol in de houding die kinderen aannemen ten aanzien van nieuwe dingen die hen worden aangeboden - ook in de klas.

Uit de evaluaties met ouders en leerkrachten leerden we dat er positieve veranderingen zijn bij de kinderen. Kinderen worden zelfzekerder en praten gemakkelijker. Ze werken beter samen en hun taalgebruik verbetert.

Voor de begeleiders en leerkrachten is er een beter inzicht in de problematiek van anderstalige kinderen waardoor de kwaliteit van hun interactie met hen verbetert.

De babbeldoos - Dirk Herfs & Toon Voorjans 1 59