Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: De taal van de nieuwe OALT-leerkrachten (Muzzafer Yanik)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

baar zijn. In tegenstelling tot de programmagerichte en strak methodegebonden taalondersteuning, beschrijft Fouad verschillende contextuele mogelijkheden binnen de verscheidene vak- en vormingsgebieden waarin op een gevarieerde wijze gewerkt kan worden aan de taalontwikkeling. Hiermee voegt Fouad een nieuwe deskundigheidsdimensie toe aan de nieuwe rol van de OALT-leerkracht, namelijk interdisciplinair kunnen denken.

In dezelfde trant schrijft Fatima Merziane over het taalbeleid. Een goed taalbeleid maakt van elke les een taalles. Zij pleit voor een geïntegreerd taalonderwijs. Naima Boujnane schrijft samen met Fatima dat je zonder taal geen rekenen, economie en geschiedenis kunt leren. In alles staat taal centraal. Kinderen moeten leren hoe zij een woord in verschillende contexten kunnen gebruiken. De theorie van het NT2-onderwijs zegt dat de kinderen moeten leren hoe zij een woord in een alledaagse situatie dienen te gebruiken, zowel bij luisteren en spreken, als bij lezen en begrijpen. De bovenstaande gedachtegangen zeggen natuurlijk heel veel over de deskundigheid en het enthousiasme van de nieuwe OALT-leerkrachten. Maar belangrijker is het werkconcept, de cultuur die zij zich hebben eigen gemaakt. De nieuwe rol binnen de taalondersteuning, die vele OALT-leerkrachten als een degradatie in hun functie opvatten en waardoor hun werkplezier en welbevinden in belangrijke mate verstoord worden, beschouwen deze nieuwe OALT-leerkrachten juist als een rol waarop ze voorbereid zijn en die zij graag willen vervullen.

4 Taal en Cultuurverbinding

Nederland is een multiculturele samenleving. Diversiteit in culturen betekent automatisch ook diversiteit in talen. De algemene veronderstelling binnen de integratiebenadering is dat over twee of drie generaties de kinderen van etnische minderheden niet meer behoefte zullen hebben aan de eigen taal. De ontwikkelingen binnen de etnische minderheidsgroepen tekenen echter een ander perspectief. De onderstaande voorbeelden mogen dit beeld verduidelijken:

  • Kort geleden was er in Rotterdam een filmfestival dat een week heeft geduurd en waar een aantal Turkse films in première ging. Iedere avond hebben honderden mensen uit de Turkse gemeenschap dit filmfestival bezocht. Er hoeft maar een zanger, een artiest of een schrijver uit Turkije te komen of de zalen zitten overvol. De meerderheid van de belangstellenden is de derde generatie Turken. Het aantal van dergelijke sociaal-culturele activiteiten neemt steeds toe en het aantal bezoekers wordt steeds groter. Stichting Kulsan en de groep Kunst en podium zijn de organisatoren van deze activiteiten.

  • In het jaar 1997 stonden er 7453 Turkse ondernemingen ingeschreven in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel" en Fabrieken in Nederland'. Huidige getallen zijn niet beschikbaar, maar vermoedelijk zijn er in 2001 ongeveer 10.000 Turkse ondernemers actief in de Nederlandse ondernemerswereld. Heel veel van deze bedrijven hebben connecties o.a. met de Turks sprekende

6 1 De taal van de nieuwe OALT-leerkrachten - Muzaffer Yanik