Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

PEER TUTORING VOOR BEGRIJPEND LEZEN Rita De Clercq & Bieke Ampe

1 Inleiding

In het kader van een zorgbreed en zorgverdiepend beleid zochten wij binnen onze school naar mogelijkheden om kinderen onderwijs op maat te bieden. We vonden "peer tutoring" een geschikte werkvorm om tegemoet te komen aan verscheidenheid tussen kinderen'.

"Peer tutoring" is een specifieke manier van samenwerken tussen:

  • leerlingen van dezelfde leeftijd, same-age of klasinterne samenwerking

  • leerlingen van verschillende leeftijd, cross-age of klasoverschrijdende samenwerking.

2 Zorg op maat

Niemand zal betwisten dat lezen in onze huidige samenleving een belangrijke plaats inneemt. Ook zal niemand betwisten dat lezen echter niet voor iedereen even gemakkelijk is. Naast een aantal basiscompetenties om te leren lezen, blijken nogal wat kinderen moeite te hebben met het begrijpen, de betekenis van wat er geschreven staat. Het was dan ook een uitdaging om naast de technische aspecten ook de begrijpend-leesvaardigheid op een gestructureerde en doeltreffende manier aan te pakken en zo bij kinderen het leesplezier te stimuleren.

In die aanpak spelen twee vernieuwende pijlers een belangrijke rol:

  1. De werkvorm "peer tutoring", waarbij de ene leerling de andere begeleidt bij het inoefenen van bepaalde leerinhouden. Wij kozen voor een klasoverschrijdende vorm, waarbij de leerlingen van het vijfde leerjaar (groep 7) de leerlingen van het tweede leerjaar (groep 4) ondersteunen bij het begrijpend lezen. Er is dus sprake van een duidelijke helpersrelatie waarbij de ene leerling de andere ondersteunt in een één-op-één situatie.

  2. De expliciete instructie of het aanbrengen van verschillende begrijpend-leesstrategieën.

Dit alles met de bedoeling om zowel de zwakke als de goede lezers in hun eigen tempo maar ook op hun eigen niveau aan hun trekken te laten komen.

Door beide innoverende technieken te combineren komen we tot een actieve vorm van begrijpend lezen in de basisschool.

Peer tutoring voor begrijpend lezen - Rita De Clercq & Bieke Ampe 163