Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: Peer tutoring voor begrijpend lezen (Rita De Clerq & Bieke Ampe)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

gehouden met het leesniveau van de kinderen, het karakter en hun sociale bekwaamheden. Het is het beste als er geen familiebanden zijn tussen tutor en tutee.

Voor de leesmomenten gebruiken we drie lokalen : onze eigen klassen, die recht tegenover elkaar liggen en één extra ruimte, zodat de leeskoppels niet te dicht bij elkaar zitten.

7 Verloop van de leestijd

De tutors halen hun tutees bij het begin van de leestijd op en nemen hen mee naar een afgesproken "vaste" leesplek in de klas, in een vrij lokaal, ...

De – in de klas aangebrachte – leesstrategie wordt ingeoefend aan de hand van opdrachtkaarten.

De tutors hebben daarbij als taak het leesproces van de tutee te bewaken. De tutee leest de tekst, maar de tutor houdt in het oog waar het fout loopt of wanneer het moeilijk wordt. De tutors moeten beslissen op welk moment ze tussenbeide moeten komen, hoe ze hulp kunnen bieden, welke vraag ze kunnen stellen.

Zij leren de jongere kinderen de leesstrategieën toepassen en op die manier leren ze ook zelf deze strategieën functioneel te gebruiken. Bij elke strategie hoort een opdrachtenkaart. Tijdens het leesmoment is het de tutor die de antwoorden neerschrijft. Om de interactie niet te belemmeren worden spellingsfouten door de vingers gezien.

Na de leestijd brengen de tutors de tuees naar hun klas.

Voor de tutors volgt een nabespreking. In deze reflectie gaat de aandacht naar de evaluatie van de begrijpend-leesstrategie en naar de controle van de algemene sociale, pedagogische en didactische tutorvaardigheden.

8 Rol van de leerkracht

Tijdens het tutorlezen is het belangrijk dat de leerkrachten van beide betrokken klassen steeds aanwezig zijn om vragen te beantwoorden, de leeskoppels in hun attitudeontwikkeling en strategiegebruik te begeleiden, de tijd te bewaken en in te spelen op onvoorziene situaties.

We moeten er echter voor waken om niet té snel in te grijpen. Kinderen ontdekken zelf wel wat er fout loopt en krijgen tijdens de nabespreking veel bruikbare tips van hun medeleerlingen. Vandaar dat we van oordeel zijn dat de nabespreking met de tutors van essentieel belang is.

9 Materiaal

Om een nieuwe leesstrategie in te oefenen werken we voornamelijk met een aantal vaste teksten die speciaal voor deze strategieën werden geselecteerd.

66 I Peer tutoring voor begrijpend lezen - Rita De Clercq & Bieke Ampe