Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: Peer tutoring voor begrijpend lezen (Rita De Clerq & Bieke Ampe)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Als de kinderen de strategie eenmaal onder de knie hebben, lezen ze uit zelfgekozen of door ons geselecteerde boekjes uit school-, klas- of stadsbibliotheek.

We willen in de toekomst meer gebruik maken van functionele teksten (uitleg van spelregels, tij dschriftartikels, boekbesprekingen, reclameteksten ..) en doe-teksten (een stappenplan voor een knutselactiviteit, een recept, ...)

In elk lokaal zijn woordenboeken voorhanden.

Per koppel is een projectmap voorzien waarin de opdrachtkaarten bewaard worden. De tutor is hiervoor verantwoordelijk.

10 Ervaringen — resultaten

Deze onderwijsmethode laat een gedifferentieerde benadering toe, waarbij alle kinderen betrokken zijn en zij toch onderwijs op maat krijgen. Niemand hoeft de klas te verlaten of in een aparte groep te gaan zitten.

De jongere leerling (tutee) krijgt individuele aandacht en uitleg. Door tijdens het tutorlezen een hoog interactieniveau te koppelen aan een actief leergedrag krijg je een leereffect dat veel groter is dan in een traditionele leesles.

De oudere leerling krijgt ook een veel beter begrip van de inhoud, omdat hij het moet uitleggen aan de jongere leerling. De leerlingen vinden hun rol als tutor zeer aangenaam, wat hun leerhouding ten goede komt.

Heel belangrijk is dat kinderen de aangeleerde strategieën ook toepassen in andere leergebieden waarbij ze opdrachten moeten begrijpen en taal gebruiken. Zoals bijvoorbeeld bij het instuderen van lessen en het oplossen van wiskundige vraagstellingen. Het is prachtig om te zien hoe de jongere kinderen klasintern de tutorrol overnemen om hun buurtje te helpen zoeken naar juiste oplossingen.

Samen lezen vinden de kinderen heel leuk om te doen, ze kijken echt uit naar de leestijden.

Deze klasoverschrijdende vorm van samenwerken en zorg dragen voor elkaar is een unieke kans om niet alleen het lezen en leesplezier te bevorderen, het is ook een ongelofelijk instrument om kinderen te bekwamen in sociale vaardigheden. Het stimuleert enorm het zelfbeeld.

De persoonlijke band met de tutor geeft de samenwerking een ongedwongen en ontspannen karakter. De kinderen krijgen individuele aandacht op een manier die wij als leerkracht nooit kunnen geven. Spontaan proberen zwakke lezers de leestechnische moeilijkheden te overwinnen omdat ze weten : als het niet lukt is er iemand om mij te helpen. Precies dat geeft kinderen een veilig en goed gevoel, het zelfvertrouwen groeit!

De resultaten van het onderzoek zijn veelbelovend. De kinderen die expliciete instructie hebben gekregen in leesstrategieën en deze hebben ingeoefend via peer tutoring

Peer tutoring voor begrijpend lezen - Rita De Clercq & Bieke Ampe 167