Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: Peer tutoring voor begrijpend lezen (Rita De Clerq & Bieke Ampe)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

boeken op het vlak van begrijpend lezen een veel grotere vooruitgang dan kinderen bij wie het op de traditionele manier werd ingeoefend.

Heel belangrijk hierbij is dat leerwinst nauw samenhangt met de wijze waarop de uitleg wordt gegeven.

Vooral bij de vijfdeklassers (tutors) was de vooruitgang in grote mate merkbaar. Bij de jongste lezers (tutees) werd vooral vooruitgang geboekt in het technisch lezen. Ook voor de zwakke lezers werden positieve veranderingen in leesbegrip vastgesteld, doordat ze in hun eigen tempo en op hun eigen niveau aan hun trekken kwamen.

En de leerkrachten? Het is voor hen een haalbare vorm van differentiatie en het biedt tal van observatiekansen. Het geeft de leerkracht ook de kans specifieke hulp te bieden waar dat nodig is.

Tutorprogramma's leiden pas echt tot betere leerprestaties en positieve veranderingen in attitudes, wanneer ze onder de juiste condities worden geïmplementeerd.

We hebben deze klasoverschrijdende werkvorm nu ook verder uitgebreid naar andere leerjaren van de lagere school.

Vergeleken met andere onderwijskundige vernieuwingen blijken tutorprogramma's een relatief goedkope methode te zijn om de leerprestaties van kinderen te verbeteren.

Noot

1 Het project "Peer tutoring voor begrijpend lezen"loopt in samenwerking met de RUG – Gent

68 I Peer tutoring voor begrijpend lezen - Rita De Clercq & Bieke Ampe