Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: De taal van de nieuwe OALT-leerkrachten (Muzzafer Yanik)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

landen. De gebruiksfrequentie van het Turks als dagelijkse omgangstaal is in deze bedrijven hoger dan die van het Nederlands.

Heel veel van deze bedrijven hebben hun aanbod alleen op de mensen uit de eigen doelgroep afgestemd.

De eigen taal, in dit geval Turks, heeft niet alleen maar een culturele waarde maar ook en vooral een economische waarde.

  • Er zijn in Nederland ongeveer 1100 Turkse verenigingen2. Het is absoluut het onderzoeken waard welke taal binnen deze verenigingen als omgangstaal wordt gebruikt. De meeste van deze verenigingen zijn sociaal-cultureel van aard en hebben het doel om de eigen taal en cultuur levend te houden

  • De eigentalige tv-kanalen, zowel landelijk als lokaal en het wonen als groep bij elkaar in dezelfde wijk waar in de eigen taal gecommuniceerd wordt, zijn belangrijke factoren waardoor de gebruiksfrequentie en gebruiksbreedte van de eigen taal onverminderd groot blijft.

  • De eigen taal is voor de communicatie binnen de gezinnen en voor de contacten binnen de eigen gemeenschap in Nederland en met de familieleden in het land van herkomst nog steeds even functioneel als twintig jaar geleden. Dit geldt met name voor de Turkse en Marokkaanse kinderen.

De hierboven genoemde voorbeelden laten zien dat de eigen taal in een context van migratie en minderheidsvorming door, in dit geval, de Turkse gemeenschap opgevat wordt als kernwaarde van culturele identiteit en emancipatie.

In de ogen van de minderheidsgroepen is de beleidsmatige erkenning van culturele diversiteit geen bedreiging voor sociale cohesie, maar een noodzakelijke basisvoorwaarde voor het bereiken daarvan (G. Extra, KUB). Dit is gezien de hierboven genoemde voorbeelden de juiste stellingname.

5 Hoe verder?

Het onderwijs van de eigen taal en cultuur is een leerrecht waarvan gedurende dertig jaar bepaalde doelgroepen hebben gebruik mogen maken. De samenleving is in beweging. De samenstelling van onze samenleving is in de laatste jaren sterk veranderd. Het organiseren van het onderwijs in de eigen taal en cultuur voor al deze groeperingen door de scholen en binnen de scholen wordt steeds moeilijker. Volgens het onderzoek van G. Extra e.a naar de taalvariatie in Den Haag worden er in deze gemeente 88 verschillende talen gesproken³. Het is tijd dat er andere organisatiemodellen komen. De ouders moeten meer dan voorheen actief participeren in de organisatie en in de financiering van het onderwijs in de eigen taal en cultuur. Een gemeentelijke Taalschool zou in dit geval een belangrijke optie zijn. Dit in tegenstelling tot dat dit onderwijs in de handen van "rechtspersonen" gegeven wordt.

In de gemeente Nijmegen is zo'n school al in het leven groepen. De ervaringen van

De taal van de nieuwe OALT-leerkrachten - Muzaffer Yanik 1 7