Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: Participatievaardiger via de lessen nederlands (José Vandekerckhove)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

 

 

8.

Initiatief bij de kinderen.

Volwassenen delen in de beslissingen.

7.

Initiatief en leiding bij de kinderen.

6.

Initiatief bij volwassenen.

Kinderen delen in de beslissingen.

5.

Geraadpleegd en geïnformeerd.

4.

In opdracht maar geïnformeerd.

3.

Symboolfunctie

2.

Decoratie

1.

Manipulatie

 

Hoe lees je die ladder ?

Op de drie onderste niveaus kom je nog niet aan participatie toe.

Manipulatie heb je bijvoorbeeld wanneer volwassenen kinderen laten opdraven met spandoeken voor zaken die de kinderen helemaal niet aanbelangen. Kinderen zijn decoratie als ze bij een of ander feest een dansje mogen opvoeren, een paar liedjes zingen. Ze hebben een symboolfunctie als ze bijvoorbeeld in een gesprekspanel zitten. Ze zijn er symbolisch, mogen hun zegje doen, maar er wordt geen rekening mee gehouden. Vanaf niveau 4 begint de eigenlijke participatie. Niveau 8 is de hoogste vorm van participatie. Het initiatief ligt bij de kinderen die hun eigen stellingen gaan toetsen aan en bespreken met volwassenen. Een soort "omgekeerde" wereld dus.

4 Specifieke werkvormen en kanalen om op school inspraak te realiseren

We sommen een aantal mogelijkheden op: - Een spreekuur bij de directie

78 I Participatievaardiger via de lessen Nederlands - José Vandekerckhove