Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: De taal van de nieuwe OALT-leerkrachten (Muzzafer Yanik)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

deze school kunnen een belangrijke aanzet geven tot het verder denken over de andere mogelijke modellen.

Het eigen taalonderwijs dient vanaf de voorschoolse periode, bijvoorbeeld met behulp van het PIRAMIDE-project, structureel aandacht te krijgen. Ontwikkeling van de eigen (schoolse) taal is een voorwaarde voor een effectieve taalondersteuning in de onderbouwgroepen.

Noten

1 H.J.M. van den Tillaart & E.Poutsma (1998), Een factor van betekenis, zelfstandig ondernemerschap van allochtonen in Nederland. Nijmegen: Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS).

² (1999) Vele gezichten van Turkse Nederlanders. Dit boek is een coproductie van NPS en Uitgeverij Jan Mets. Amsterdam.

³Extra, G., K.. Yagmur e.a. (2001), Meertaligheid in Den Haag: de status van allochtone talen thuis en op school. KUB Tilburg: Babylon, september.

8 1 De taal van de nieuwe OALT-leerkrachten - Muzaffer Yanik