Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: Participatievaardiger via de lessen nederlands (José Vandekerckhove)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

-Waarom is het een probleem?

-Wat zijn de oorzaken?

-Wat is er tegen te doen?

Ze bouwen b.v. een tekst op rond "Roken in het schoolgebouw" of "De kwaliteit van het eten op school"

9 De vaardigheid lezen

Artikels uit kranten en tijdschriften kunnen i.v.m. participatie en inspraak in de klas behandeld worden. We gaan op dit aspect niet verder in.

10 Geïntegreerd werken met vaardigheden

Eerste oefening: een casus: het schoolreglement

Uitgangspunt: De leerlingen onderzoeken wat het schoolreglement zegt b.v. in verband met telaatkomers, met spijbelaars, met leerlingen die hun opdrachten niet tijdig inleveren, met kledij (eventueel een uniform), met het voorkomen (piercings ). Precies dit laatste aspect heb ik in een lesvorm gegoten (duur 2 lesuren). Ik heb daarbij gebruik gemaakt van een voortreffelijk artikel uit het Belgische magazine Knack.

Hieronder mijn werkprocédé.

Stap 1: Een aantal vragen die de leerlingen individueel kort schriftelijk voorbereiden. Heb je een piercing? Zo ja waar ? Als je geen piercing hebt, zou je er dan een willen ? Zo ja, waar ?

Zo neen waarom niet ? (Uiteraard gebeurt dit alles met het hoogste respect voor de privacy van de leerlingen. Ze verstrekken natuurlijk alleen de informatie die ze kwijt willen)

Stap 2: Korte discussie in verband met de gegeven antwoorden

Stap 3: Schrijfgesprek (zie hoger): voor en tegen piercings

Stap 4: Lezen van de tekst uit het magazine Knack (8 maart 2000 pagina 10) en analyse van de argumenten.

Stap 5: Wat zegt het schoolreglement ter zake ? Evaluatie van dit reglement.

Stap 6: Groepswerk. Stel een paragraaf op voor het schoolreglement ter vervanging van de bestaande inzake piercings

Stap 7 Plenum. Stel de gemaakte tekst aan de andere groepen voor.

Stap 8: Evalueren. Welke tekst wordt weerhouden ?

Stap 9 Moet die tekst nog verfijnd worden, aangevuld worden met elementen uit de andere teksten, geamendeerd worden ?

Stap 10 De definitieve tekst wordt opgesteld (herschrijfoefening)

Stap 11 De tekst wordt eventueel aan de leerlingenraad overhandigd als basis - en werktekst. De leerlingenraad kan er verder mee werken en beslissen de eindversie aan de aan de directie voor te leggen).

Participatievaardiger via de lessen Nederlands - José Vandekerckhove 81