Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: Participatievaardiger via de lessen nederlands (José Vandekerckhove)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Ik ga even verder in op de stappen 5 tot 10.

Het bij deze oefening gebruikte schoolreglement zegt het volgende over piercings: "Onopvallende opsmuk is toegestaan. De directie bepaalt wanneer sieraden en make-up storend zijn en verboden worden (o.a. piercings)". Dit is een in Vlaanderen zeer gebruikelijke, vrij algemene formulering. Met dergelijke formuleringen kun je door het feit dat ze zo vaag zijn diverse kanten op. Concreet blijft de leerling echter in de kou staan. Je zou kunnen stellen dat de leerling het treft als zijn directeur zelf een piercing heeft. Voor de rest blijft het voor hem hopen op een flexibele interpretatie van het schoolreglement.

Bijna zonder uitzondering bepalen de groepen zelf grenzen in hun "schoolreglement". Ze leggen voornamelijk grenzen qua aantal (zichtbare) piercings en qua grootte. Bepaalde groepen wijzen op het gevaar van sommige piercings bij pakweg de gymlessen (die moeten voor die les dan verwijderd worden). Een enkele groep stelt dat de piercings geen uitdagende symbolen, emblemen of reclame mogen bevatten. Een andere groep ziet het vrij drastisch (let op de formulering!): "Deze school tolereert maximaal 1 piercing. Indien de betrokkene meerdere piercings heeft, moeten deze afgedekt worden. Wanneer dit fenomeen te grootschalig wordt of de piercings schade of letsels kunnen veroorzaken, worden deze handmatig door de directie verwijderd"

Uiteindelijk kwamen de leerlingen (17 jaar oud) tot een consensus over de volgende paragraaf: "Zichtbare piercings worden beperkt tot 1. ze mogen geen uitdagende symbolen, emblemen of reclame bevatten. Tijdens de gymles moeten piercings die te gevaarlijk zijn verwijderd worden". Zeker voor verbetering vatbaar, maar wel stukken concreter dan het bestaande schoolreglement.

Overigens hebben dergelijke oefeningen een bijna onmeetbaar voordeel. Leerlingen zijn de beste bewakers van hun eigen reglementen. Als de school een beperking van één piercing oplegt en iemand wordt gesanctioneerd omdat hij er met bijvoorbeeld drie rondloopt zullen de leerlingen op de school en het reglement afgeven. Indien ze zelf het aantal piercings mogen bepalen en een medeleerling overtreedt hun eigen regel, dan zullen ze die leerling spontaan en kordaat terugfluiten.

Tweede oefening: Een agendapunt inbrengen.

Dit is een zeer interessante oefening. Er wordt in vijf stappen gewerkt.De leerlingen krijgen een werkblad. Mogelijke onderwerpen zijn: "We willen een cola-automaat op school."

"We willen 's middags ook vegetarische maaltijden." "We willen een rokershoek." "We willen muziek in de pauze."

We werken in vijf stappen: 1. Schets de huidige situatie. 2.Doe het voorstel 3. Geef je argumenten pro. 4. Zoek te verwachten tegenargumenten en probeer ze vooraf te weerleggen. 5. Kom tot een conclusie.

Derde oefening: een rollenspel: een gesimuleerde vergadering.

Dit simulatiespel slaat heel erg aan bij leerlingen ( en ook bij volwassenen bij wie ik het uittestte). Het onderwerp van de vergadering wordt vastgelegd. Een aantal leer-

82 I Participatievaardiger via de lessen Nederlands - José Vandekerckhove