Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: Participatievaardiger via de lessen nederlands (José Vandekerckhove)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

lingen moet een bepaalde rol spelen. Ze kr zodat alleen zij zelf precies weten wat hun

ijgen een kaartje met hun rolomschrijving rol inhoudt.

U bent BEMIDDELAAR.

U probeert afwijkende standpunten

te verzoenen en compromisoplossingen voor te stellen.

U bent de VOORZITTER van de leerlingenraad en introduceert het onderwerp bij het gesprekspanel.

In een school moeten alle jongens in één grote ruimte douchen en alle meisjes in een andere grote ruimte. Drie leerlingen weigeren, 1 jongen en 2 meisjes. Ze worden door de sportleraar gestraft. De directie bevestigt na protest van de leerlingen deze straf.

U bent de BLOKKEERDER.

  • remt de discussie af, vertelt over uw privé-

ervaringen, die eigenlijk buiten de discussie vallen.

U bent de AGRESSIEVELING.

  • bekritiseert, staat vijandig, poogt te kleineren en te domineren.

U bent de AANDACHTSTREKKER. U probeert de aandacht te trekken door luid te praten, door extreme ideeën of door ongewoon gedrag.

U bent de INFORMATIEZOEKER.

  • probeert verdere of nauwkeurige informatie of meer feiten te krijgen of te weten te komen.

U bent de CLOWN.

  • maakt geintjes, aapt na, trekt gekke bekken en onderbreekt het werk van de groep.

U bent de ZELFBELIJDENAAR.

  • gebruikt de groep als klankbord om uw persoonlijke emoties uit te spreken.

U bent de MENINGZOEKER.

U probeert van de groepsleden te weten te komen wat zij denken.

U bent COÖRDINATOR.

  • probeert verbanden aan te tonen tussen verschillende ideeën of voorstellen samen te brengen.

U bent de AANMOEDIGER.

  • spreekt uw waardering uit, u stemt openlijk in met wat anderen zeggen.

  • OBSERVEERT het NON-VERBALE gedrag van 2 of 3 door u zelf voor de aanvang van de discussie geselecteerde deelnemers.

  • doet zelf aan het gesprek niet mee, maakt aantekeningen en geeft nadien feedback.

Participatievaardiger via de lessen Nederlands - José Vandekerckhove 183