Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: Participatievaardiger via de lessen nederlands (José Vandekerckhove)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

U bent de WEGBEREIDER.

U maakt het voor de andere groepsleden mogelijk om bijdragen te leveren ("We hebben x nog niet gehoord; y wilde nog iets zeggen")

U OBSERVEERT het VERBALE gedrag van 2 of 3 door u zelf voor de aanvang van de discussie geselecteerde deelnemers.

U doet zelf aan het gesprek niet mee, maakt aantekeningen en geeft nadien feedback

Bij deze oefening mogen de leerlingen eens volledig in hun rol opgaan. Het wordt meestal echt leuk. In de realiteit vind je al de geschetste typetjes. Dat deze allemaal samen op een vergadering te vinden zijn, lijkt echter wel zeer onwaarschijnlijk.

Vergadertechnieken

De docent kan bij het inoefenen van vergadertechnieken met verschillende vergadermethodes werken. Er bestaat hierover voldoende vakliteratuur. Uitwerking in de marge van dit artikel was wegens plaatsgebrek niet mogelijk.

11 Slot

Of participatie op school een kans krijgt, zal afhangen van de schoolcultuur. Bij het schoolgebeuren zijn met de directie, de docenten, de leerlingen en de ouders vier actoren betrokken. Onderlinge communicatie is een conditio sine qua non om tot samenwerking te komen. Pas dan zal het werk van de participatiegerichte leraar ten volle renderen.

De lessen Nederlands zijn in ieder geval zeer geschikt om een duw in de goede richting te geven. En voor de leraar die werkelijk achter participatie staat is het boek "Inspraak & participatie" van de Koning Boudewijnstichting absoluut aan te bevelen.

84 I Participatievaardiger via de lessen Nederlands - José Vandekerckhove