Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: Participatievaardiger via de lessen nederlands (José Vandekerckhove)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

GEÏNTEGREERDE OEFENING:
BESPREKEN VAN RECENSIES EN BOEKVERSLAGEN OP
INTERNET GEVONDEN

Marleen Lippens

1 Inleiding

Een situatieschets.

Waarom heb ik dit geëxperimenteerd?

Voor alle duidelijkheid: ik ben geen computerfreak en ook geen internetspecialist en toch lukt het om leerlingen hierbij te begeleiden.

Ik geef les aan een nijverheids-technische school, waar hoofdzakelijk jongens zitten, aan zowel sterk theoretische richtingen zoals Industriële Wetenschappen maar ook aan uitgesproken praktische richtingen zoals Elektrotechnieken en Houttechnieken. Nadat ik twee jaar geleden eens poolshoogte nam in verband met het aantal leerlingen dat thuis over een internetaansluiting beschikte, durfde ik deze opdracht proberen.

Enkele leerlingen gingen ook wel eens bij vrienden om te surfen of zetten zelfs de stap naar een of ander cybercafé. Weinigen trokken hiervoor naar de bibliotheek. Wanneer onze leerlingen aan het surfen gaan, dan zullen ze de sites die ze voor ons vak of voor de school in het algemeen kunnen gebruiken, zeker niet opzoeken, totdat een leerkracht Nederlands op het idee komt om hen een boek te laten lezen. De meeste leerlingen van mijn klassen voelen dit als een serieuze verplichting, het zijn uitzonderingen die wel graag lezen (over leespromotie en leesbevordering moeten we het misschien een andere keer hebben).

Het resultaat is dat ze op zoek gaan - ook naar middelen - om die taak zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Hoe minder inspanning, hoe liever. Dus wordt er inspiratie gezocht, ze nemen een boek dat ze vorig jaar ook al gelezen hebben, als dit mislukt doordat het ofwel dezelfde leerkracht is of doordat informatie doorgegeven wordt, zullen ze andere bronnen aanspreken. Ze zullen een boekbespreking vragen aan een vriend die er ergens nog een liggen heeft of zoeken op het internet.

Daarom kunnen we de leerlingen voor zijn. Als leerkracht deel je hen mee dat ze inderdaad een boek zullen lezen, maar dat ze op internet een recensie en/of een boekbespreking mogen, kunnen, moeten zoeken. Je merkt verraste maar ook opgeluchte, blije gezichten.

De taak van de leerkracht is nu hen te begeleiden, te coachen.

Geïntegreerde oefening - Marleen Lippens 1 85