Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: Geïntegreerde oefening: bespreken van recensies en boekverslagen op intenet gevonden (Marleen Lippens)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

2 Werkwijze

Opgave van de taak

De leerlingen krijgen 8 á 10 dagen de tijd om de eerste stap te zetten.

Met een auteurslijst bij de hand, door de leerkracht meegegeven, maken ze een keuze. (Met de lijst beperk je en leid je toch min of meer hun keuze.)

Ze halen een boekbespreking en een recensie (indien mogelijk, anders verwijzen we naar de bibliotheek) van het net.

Het belang van een lijst mag niet onderschat worden. Door het geven van de lijst zullen ze niet al te vruchteloos zoeken en geen uren nodig hebben om te vinden wat ze precies kunnen gebruiken.

Het zal ontmoedigen als er te veel auteurs op de lijst staan, van wie ze zo goed als niets kunnen vinden.

Noteer ook die auteurs die ofwel oorspronkelijk in het Nederlands schrijven ofwel auteurs die in onze leesomgeving' vaak gelezen worden en goede 'commentaren' krijgen.

Als die anderstalige auteurs alleen op Engelstalige of Franstalige sites te vinden zijn en recensies of besprekingen alleen in die talen ter beschikking zijn, zal dit zeker voor de meeste leerlingen al een struikelblok zijn. Misschien dat leerlingen uit de algemeen vormende richtingen daar toch de nodige informatie uit kunnen filteren, maar mijn technische leerlingen haken zeker af. Met die anderstalige bronnen kunnen ze trouwens maar beperkt werken. Alles wat inhoud betreft zal geen probleem vormen, maar wat o.a. de taal aangaat, is hier dan niet relevant.

Bij het zoeken naar recensies is het interessant ook de tip mee te geven de 'relatief' recente boeken op te speuren. 'Oudere' boeken zullen nog niet op het internet geraadpleegd kunnen worden, wel in de bibliotheek. Niet dat dit niet kan, een boekbespreking van het net gecombineerd met een recensie die ze in de bibliotheek vonden, daar moeten ze toch naartoe om hun boek op te halen.

Ook een pas verschenen boek zou problemen kunnen geven, recensies zijn er zeker sneller dan boekbesprekingen en bibliotheken wachten vaak recensies af vooraleer ze een nieuw boek aankopen.

Alhoewel een recensie op zich soms al voldoende 'commentaar' bevat, opdat een leerling de opdrachten goed zou kunnen uitvoeren, zonder over meerdere bronnen te beschikken.

Op vraag van een leerling en in afspraak de andere leerlingen kan er een bepaalde auteur op de lijst bijgeplaatst worden.

Het is aan te raden dat de leerlingen verschillende recensies en boekbesprekingen selecteren want dan moeten ze naar de bibliotheek om ook het boek op te snorren. Spijtig genoeg worden bepaalde keuzes gewijzigd omdat het boek niet in de bibliotheek voorhanden is of omdat het al uitgeleend is.

86 1 Geïntegreerde oefening - Marleen Lippens