Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: Geïntegreerde oefening: bespreken van recensies en boekverslagen op intenet gevonden (Marleen Lippens)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Hier is al een belangrijke stap gezet, de leerlingen hebben -zeker diagonaal - hun recensie of de mening over het boek in de bespreking gelezen, zodat ze hun keuze konden maken. Ze hebben al een idee over het genre, het thema, ...

De keuze van het boek gebeurt anders, doordat ze zich al 'geïnformeerd' hebben over het boek. Ze hebben al heel wat gegevens over de inhoud, ze kennen de mening van de recensent en van de boekbespreker (misschien een leeftijdsgenoot),

Het boek, de recensie en de boekbespreking brengen ze mee naar de klas om hun keuze aan de leerkracht voor te leggen. Die noteert de titel en de auteur van het boek en bekijkt wat ze van het net gehaald hebben. Er kan nu nog bijgestuurd worden.

Merk op!

In bepaalde klassen kan het nodig zijn om de leerlingen te helpen bij hun zoekopdracht. Een deel van een les kan gebruikt worden om URL's uit te wisselen. Dit kan ook in afspraak met de leerkracht informatica of nog interessanter: als er op school een computerlokaal (met internetaansluiting) een uurtje vrij is, kun je er samen op zoek.

Een alternatief

naast het gebruik van internet kun je de leerlingen ofwel een aantal sites aanbieden die je zelf selecteerde en op een cd-rom plaatste. Dan kunnen de leerlingen droogsurfen. Op deze manier beperk je wel enorm de mogelijkheden.

Een beter alternatief zou zijn in een computerklas de cd-rom te installeren van

  1. Vereniging van Schrijvers voor de Jeugd (15 jaar Vlaamse Jeugdliteratuur)

  2. Leesideeën off line (2000 of 2001) (uitgegeven door VLABIN VBCIVlaams bibliografisch documentair en dienstverlenend centrum),

Leesideeën 2000 bevat 4300 recensies van Nederlandstalige boeken. Jaarlijks verschijnt een gecumuleerde versie, waardoor de database telkens met zo'n 4300 recensies aangevuld wordt.

Beide cd's zijn interessante werken voor school- en andere bibliotheken en voor iedereen die graag op de hoogte wil zijn van wat verschenen is en besproken wordt.

Deze cd's kunnen dus perfect in klassen gebruikt worden waar geen internetaansluiting voorzien is. (Nog niet alle computerklassen zijn er standaard mee uitgerust) Naarmate deze formule van recensies opslaan langer bestaat, zal deze werkwijze nog aan belang winnen. Nu vinden de leerlingen er alleen de meest recente boeken, op het net zijn ze er al wat langer, maar voor de oudste boeken zullen ze zeker nog naar de bib moeten om via de klassieke weg op zoek te gaan naar een recensie.

Een uitgeschreven opgave wordt meegegeven en verduidelijkt. (zie bijlage 1 en 3)

Voor de spreek- en luisteropdrachten die de leerlingen in de loop van het schooljaar (en ook de vorige jaren) al uitgevoerd hebben, werkten ze volgens het OVURprincipe.

(0: oriënteren, V: voorbereiden, U: uitvoeren, R: reflecteren)

Geïntegreerde oefening - Marleen Lippens 1 87