Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: Geïntegreerde oefening: bespreken van recensies en boekverslagen op intenet gevonden (Marleen Lippens)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

wat naar voor brengt. Het moet wel zo zijn dat beiden eigen argumenten bespreken. De andere onderdelen kunnen gewoon verdeeld worden.

Voordeel:

- er is minder tijd nodig (bij grote klasgroepen belangrijk);

- de lln hebben onder elkaar al overlegd, de voorbereiding was dus zeker heel belangrijk;

- de spreekangst is kleiner, met z'n tweeën staan ze sterker;

Nadeel:

- er worden minder boeken behandeld;

- hebben beiden er goed aan gewerkt, of profiteerde de een van de andere? - zijn het inderdaad de meningen van de twee?

In kleine groepen presenteren ze hun eigen werk. Niet de hele klas luistert naar iedereen, maar slechts naar een vijftal lln.

Een voorwaarde voor deze werkvorm is zeker een ruim lokaal, zodat de ene groep de andere niet al te veel stoort, maar de lln moeten ook al gewoon zijn om elkaar te be oordelen en ze moeten een kritische houding kunnen aannemen t.o.v. wat de andere lln uitvoeren. Duidelijke afspraken zijn hier noodzakelijk zodat in de verschillende groepen op dezelfde zaken gelet en eventueel gequoteerd wordt. Ga ervan uit dat niet altijd alles in 'cijfers' moet worden uitgedrukt.

De taak van de leerkracht is hier duidelijk van een andere aard dan bij de twee andere werkvormen.

Tip

Om de werkvorm waarbij iedere leerling zijn boek komt presenteren houdbaar en haalbaar te maken, werk ik een tijdsschema uit. Niet iedereen komt achter elkaar, maar vooraf wordt afgesproken wie wanneer komt. Zo komen slechts vier leerlingen per uur, de rest van het lesuur wordt er verder gegaan met de andere lessen. Aan de leerlingen wordt ook gevraagd alles binnen een bepaalde tijdslimiet af te handelen, deze opdracht kan in vijf minuten.

Ondertussen krijgen de anderen een luistertaak:

in hun schrift of op een blaadje papier noteren de leerlingen titel en auteur met de score die de leerling aan het boek geeft; daarnaast letten ze op o.a. houding, taal, vlotheid, voorbereiding, inhoud, ...

Vooraf wordt wel nog eens herhaald wat er verstaan wordt onder de verschillende aandachtspunten. Kies er niet te veel ineens of de luistertaak wordt te ingewikkeld. Er kan ook hier weer een taakverdeling gebeuren, een groep concentreert zich op een welbepaald onderdeel.

Zo letten ze bij houding bijvoorbeeld op:

- publiek aankijken;

- te veel 'contact' met het spreekbriefje (bepaalde leerlingen kunnen het echt niet loslaten);

- stilstaan?

Geïntegreerde oefening - Marleen Lippens 1 89