Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: Geïntegreerde oefening: bespreken van recensies en boekverslagen op intenet gevonden (Marleen Lippens)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

- handen?

REFLECTEREN op de (spreek)taak

Over een aantal vooraf bepaalde items geven de lln hun ervaring, dat gaat in de eerste plaats over hun spreekopdracht, maar dat kan ook gaan over hun ervaring met het opzoeken van de informatie.

Viel die speurtocht op het internet mee, zal ik die informatie een volgende keer uit mezelf gaan zoeken en wat vang ik er dan mee aan? Zal die even kritisch gelezen worden, ook als de leerkracht dat niet uitdrukkelijk vraagt?

De praktijk leert hier dat de leerlingen verrast zijn dat bepaalde boekverslagen -meestal van leeftijdsgenoten in Nederland en Vlaanderen - ook foutieve gegevens kunnen bevatten en dat de uiteindelijke mening van de boekbespreker niet altijd overeenkomt met de mening die zij over het boek hebben. Als leerkracht ben ik dan heel gelukkig dat er velen besluiten dat ze hoe dan ook beter zelf het boek lezen, want zo erg was dat nu ook weer niet, maar dat ze hun eigen mening aan een andere willen toetsen, hoor ik ook vaak. Sommigen voelen zich dan wat veiliger, want van zichzelf zeggen ze geen grote taal - of boekenexperts te zijn.

De items voor de reflectie op de spreektaak kunnen b.v. de volgende zijn: - ik was (on-)voldoende voorbereid

- ik heb alles/niet alles verteld wat ik wou

- ik was zenuwachtig/nerveus/...

- mijn taal was verzorgd/vlot/...

Een volgende keer zou ik ...

Ze zullen ook automatisch reflecteren op het verzamelen van de argumenten. Een probleem dat zich daar wel eens voordoet, is de selectie van de gegevens uit de recensie en de boekbespreking. De verhouding kan gewijzigd worden, misschien vinden ze meer zaken waarmee ze niet akkoord gaan dan zaken waarmee ze wel akkoord gaan, of bij het ene kunnen ze gemakkelijker goede argumenten geven.

Daar kun je dan best als leerkracht wat soepel op reageren. De verhouding kan gerust anders want het uiteindelijke doel is bereikt: ze hebben gelezen, ze hebben beoordeeld, ze hebben bronnen kritisch gelezen en erop gereageerd; ze brachten een verzorgde presentatie voor de klas.

3 Besluit

Met bovenstaande oefening bied je de leerlingen een geïntegreerde oefening aan.

Mondelinge taalvaardigheid:

de presentatie wordt voor de klas gebracht, argumenteren wordt geoefend, medeleerlingen worden beoordeeld, ...

(Eventueel evalueren ze de spreker aan de hand van een evaluatiefiche)

90 I Geïntegreerde oefening - Marleen Lippens