Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: Geïntegreerde oefening: bespreken van recensies en boekverslagen op intenet gevonden (Marleen Lippens)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Ze beginnen, ronden af op een originele manier, ze hanteren de gespreksconventies, ze controleren de luisteraandacht van hun publiek door oogcontact te houden.

Schrijfvaardigheid:

een verzorgd werkje wordt afgegeven.

Leesvaardigheid:

een boek, een recensie, een boekbespreking.

(ze passen de goede leesstrategie toe)

het klassieke lezen (op papier), het moderne lezen. (op scherm)

Hoe omgaan met informatiebronnen: het zoeken

het verwerken

een kritische houding aannemen

Afhankelijk van de gekozen werkvorm wordt er in mindere of meerdere mate aandacht geschonken aan sociale vaardigheden, zoals samenwerken, ...

Er werd ook aan boekenpromotie gedaan: doordat de leerlingen een persoonlijke score geven, nodigt dit wel of niet uit om ook eens het boek te lezen. Wat een leeftijds-genoot over een boek zegt, aanvaarden ze gemakkelijker dan wat de leerkracht erover vertelt.

Door alle mogelijkheden die internet aan onze leerlingen biedt, moeten we als leerkracht beseffen dat onze taak i.v.m. de klassieke boekbesprekingen tot het verleden behoort.

Onze leerlingen zijn creatief genoeg om van anderen, persoonlijk of via het net, voldoende gegevens te verzamelen zodat het niet echt nodig is het boek te lezen, tenzij wij bij hen een houding kunnen kweken dat ze niet klakkeloos alles gaan overnemen, maar kritisch worden, de noodzaak inzien en het plezier ervaren om toch zelf het boek te lezen.

Daarom zijn ook de leerkrachten creatief en moeten we benutten wat er al te vinden is. Wat een andere leerkracht, bij een leerling elders uit Nederland of Vlaanderen al gecorrigeerd heeft, moeten wij later niet opnieuw nazien.

Voorzie wel andere opdrachten en gebruik de informatie die we zomaar kunnen ophalen (via internet, bibliotheek of vrienden). Het is uiteindelijk de bedoeling dat onze leerlingen boeken lezen, genieten van en nadenken over wat ze gelezen hebben.

Geïntegreerde oefening - Marleen Lippens 1 91