Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: Geïntegreerde oefening: bespreken van recensies en boekverslagen op intenet gevonden (Marleen Lippens)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Bijlage 1

OPGAVE bij BOEK/RECENSIE/BOEKBESPREKING

  1. Lees

- het boek

- de recensie

- de boekbespreking

  1. Zoek in de recensie/de boekbespreking - 3/4 zaken waarmee je akkoord gaat - 3/4 zaken waarmee je niet akkoord gaat - Leg uit waarom, argumenteer

! Niet alles mag over de inhoud (van het boek) handelen.

Wat wordt er bv. gezegd over de taal, de opbouw van het boek, over ...

  1. Vind je in de recensie en/of de boekbespreking 'foute' gegevens?

Vooral i.v.m. feiten zoals namen, data, leeftijden, plaatsen, ...

Is er volgens jou een 'onvolledigheid': wat vind jij zo belangrijk dat het volgens jou vermeld moet worden?

  1. Neem een kopie van de originele cover en flaptekst.

Ontwerp een nieuwe cover.

Schrijf een nieuwe flaptekst van maximum vijf lijntjes. Vermeld er o.a. het thema in. (Deze tekst mag je gebruiken bij de presentatie om een situering te geven)

  1. Eindoordeel over het boek. Geef een persoonlijke score /10 en verantwoord die.

Bijlage 2

AFSPRAKEN voor de MONDELINGE PRESENTATIE Gebruik een spreekbriefje.

De recensie en de boekbespreking mag je erbij hebben.

De aanspreking:

begin met een originele inleiding waarin o.a. titel, auteur, thema, ... aan bod komen;

verwerk er eventueel al de situering in: wie, wat, waar, wanneer, ...

92 1 Geïntegreerde oefening - Marleen Lippens