Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 20 | Twintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands (2006)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »
Lees samenvattingen van de bijdragen in bundel »


Inhoudsopgave

Voorwoord VII
 
Het programma in een notendop IX
 
Verwelkoming en opening XI
 
Themaprogramma rond De cultuur van het lezen XIII
 
Chronologisch programmaoverzicht parallelle sessies XVII


Thematisch programmaoverzicht en beschrijving presentaties/workshops
1. Basisonderwijs
3
 
Opbouw structurele samenwerking tussen bibliotheek en lagere school
Bart Verdonck
4
 
De leraar als modellezer of 'hardop denkend lezen'
Ides Callebaut
5
 
Kleuters en dyslexie
Luk Van Den Steen
8
 
De meerwaarde van muzisch leren?
Hans Schmidt
11
 
Procesgerichte (zelf)evaluatie van muzische (taal)opvoeding in de basisschool
Kris De Ruysscher
18
 
Kikker gaat de wereld over – Kikkert giet de wrâld oer. Over het gebruik van ICT bij een tweetalige taalontwikkeling van kleuters
Anita Oosterloo & Agnes Benus
25
 
De gereedschapskist taal
René Berends
28
 
De Boekenkaravaan: leesplezier thuis, op school en in de bibliotheek
Ilona Plichart
31
 
Leesbevordering, geen tijdverlies
Hedwige Buys
33


2. Taalgericht vakonderwijs 39
 
Inleiding 40
 
Nieuwe stappen in taalgericht vakonderwijs; een inleiding
Maaike Hajer
41
 
De Lesfabriek, ervaringen met het ontwikkelen van taalgerichte lessen op de computer
Alfred Kruiskamp & Elsbeth van der Laan
42