Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Recognized HTML document

Voorwoord van de Nederlandse Taalunie

De bijdragen aan de 22e editie van de HSN-conferentie laten zien dat het schoolvak Nederlands anno 2008 nog steeds springlevend is. En dat op diverse fronten en binnen de verschillende onderwijsgeledingen.

Wat opvalt wanneer we naar het onderwijs Nederlands in Vlaanderen en Nederland kijken, is dat er grote overeenkomsten zijn in wat leraren, leerders, beleidsmakers en andere betrokkenen bezighoudt. Thema’s zoals ‘laaggeletterdheid’, ‘professionalisering van de leraren’, ‘taalgericht vakonderwijs’, ‘taalcompetenties van leraren en leerlingen’, ‘nieuwe vormen van leren’, ‘maatwerk’, etc. spelen aan beide kanten van de grens. Daarom is het goed om de krachten te bundelen. De jaarlijkse HSN-conferentie biedt hier een uitstekende gelegenheid voor. De conferentie is voor de meeste bezoekers dan ook een moment van reflectie onder vakgenoten. Bovendien biedt de conferentie kansen om ervaringen uit te wisselen, om nieuwe ideeën op te doen, om contacten te leggen, maar ook om frustraties te delen. Dat werkt inspirerend en motiverend, maar tegelijk ook relativerend.

Voor de Taalunie is het onderwijs in en van het Nederlands een speerpunt. Samen met deskundigen in het veld werkt de Taalunie vanuit een Nederlands-Vlaams perspectief aan projecten die bijdragen aan het onderwijs Nederlands. Bovendien wil de Taalunie Nederlands-Vlaamse uitwisseling en samenwerking stimuleren. Die doelstellingen stroken met wat ook de Stichting Conferenties Het Schoolvak Nederlands voor ogen heeft. De Nederlandse Taalunie subsidieert de HSN-conferenties dan ook met genoegen en maakt tegelijkertijd ook graag gebruik van de aanwezige expertise. Daarnaast hecht de Taalunie belang aan het bundelen van de kennis, de inzichten en de praktijkvoorbeelden die tijdens de HSN-conferentie aan bod komen. Daarom biedt ze u met veel plezier dit conferentieboek aan. Alle teksten uit dit boek en uit de vorige conferentiebundels worden ook digitaal aangeboden op: http://taalunieversum.org/onderwijs/conferentie_het_schoolvak_nederlands/.

Tijdens de conferentie worden enkele producten gepresenteerd die de Taalunie in de afgelopen periode heeft laten ontwikkelen: het Taalforumspel voor lerarenopleidingen, de brochure met beeldmateriaal Het Nederlands en nieuwe vormen van leren, de publicatie Aan het werk! Adviezen over functionele leesvaardigheid in het onderwijs en tot slot een lesmodule voor het aanbieden van taalcompetenties in de lerarenopleiding voor basisonderwijs, die als demonstratieproject werd ontwikkeld. Meer hierover vindt u bij de beschrijvingen van de workshops.

XIII