Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

 

Academisch Nederlands (als tweede taal?)
Jona Hebbrecht

De taal van de andere gemeenschap leren. De invloed van contact op taal(leer)attitudes
t.a.v. het Nederlands en het Frans in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.

Laurence Mettewie

Wit Brussel. Over oudere literatuur en het secundair onderwijs
Remco Sleiderink


3. Competentieleren

'Onzichtbare taaltaken'. Een andere manier van kijken naar taalontwikkeling in het onderwijs
Annelies Kappers

Het Nederlands in nieuwe vormen van leren
Jan T'Sas

Beter worden in taal: taalcompetenties ontwikkelen in contextrijk leren
Atty Tordoir & Hella Kroon

Nederlands in het middelbaar beroepsonderwijs: retoriek en praktijk
Marja van Knippenberg

Praktijkervaringen met het werken met de referentieniveaus
Bert de Vos & Geppie Bootsma

Werken met taalcoaches in het mbo
Jolien Drent & Pia Niemeijer

Mbo, toets je taal! Taalvaardigheid Nederlands beoordelen in competentiegericht onderwijs
Els Leenders


4. Hoger onderwijs

Doorlopende leerlijn taal? Dan ook in het hoger onderwijs! Conceptuele uitgangspunten voor een taalbeleid in het hoger onderwijs
Frans Daems & Wilma van der Westen

Een begeleidingsinitiatief 'Academisch Nederlands' voor eerstejaarsstudenten aan de K.U. Leuven
Lieve De Wachter

E-mail: nettiquette en leesbaarheid
Priscilla Heynderickx & Sylvain Dieltjens

Het Common European Framework of Reference (CEF): last of zegen?
Karen Heij

Talige startcompetenties in het hoger onderwijs
Hans de Vries & Wilma van der Westen

Taal Integraal – leidraad voor een vernieuwende hbo-didactiek
Radha Gangaram Panday & José Beijer