Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Recognized HTML document
 

©   Academia Press

Eekhout 2

9000 Gent

Tel. 09/233 80 88 Info@academiapress.be

Fax 09/233 14 09 www.academiapress.be

De uitgaven van Academia Press worden verdeeld door:

J. Story-Scientia NV Wetenschappelijke Boekhandel Sint-Kwintensberg 87

B-9000 Gent

Tel. 09/225 57 57 Fax 09/233 14 09

Info@story.be   www.story.be

Ef & Ef Eind 36

NL-6017 BH Thorn

Tel. 0475 561501 Fax 0475 561660

Ontwerp kaft: Sam Reynaert

Vormgeving & Zetwerk: Le Pur et l'Impur bvba

Steven Vanhooren & André Mottart (red.) Tweeëntwintigste conferentie

Het Schoolvak Nederlands

Gent, Academia Press, 2008, XXIV + 353 p.

ISBN 978-90-382-1358-3 D/2008/4804/205

U 1191

NUR1 840

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.