Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Recognized HTML document

TWEEËNTWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS

Nieuwe vormen van leren/ begeleid zelfstandig leren

Tijdens de conferentie van de HSN wordt de publicatie Het Nederlands in nieuwe vormen van leren gepresenteerd. Het materiaal bestaat uit een brochure met twee dvd’s met videomateriaal over de kansen en bedreigingen voor het onderwijs Nederlands van nieuwe vormen van leren. Het materiaal is gericht op schoolbegeleiders, nascholers en anderen die scholen in Nederland en Vlaanderen begeleiden. Het is een compilatie van beelden, materialen en informatie die de Taalunie in de afgelopen twee jaar over dit onderwerp verzamelde. Meer informatie op: www.nieuweleren.org

Vertaling Europees Referentiekader

In 2008 publiceerde de Taalunie de volledige Nederlandse vertaling van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen: Leren, Onderwijzen, Beoordelen. De vertaling is door de Raad van Europa geaccrediteerd. Dit document is een belangrijk referentiekader voor taaldocenten die taalvaardigheidsniveaus van hun opleidingen, materialen en dergelijke willen positioneren in de Europese context. Het rapport kan gratis worden gedownload of tegen kostprijs worden besteld op: taalunieversum.org/onderwijs/publicaties/

Inburgering

In 2002 verscheen op initiatief van het Platform Volwassenenonderwijs NT2 de Visietekst Inburgering. In die tekst werd een pleidooi gehouden voor meer maatwerk in het NT2-onderwijs. Als antwoord op dit pleidooi faciliteert de Nederlandse Taalunie sinds 2006 het project Maatwerk, dat resulteerde in de website www.nt2- beginnersdoelen.org, een digitale omgeving die onderwijsverstrekkers die maatwerk willen leveren voor volwassen NT2-leerders de nodige ondersteuning biedt in de vorm van modellen, instrumenten, inspirerende voorbeelden en lesmaterialen.

Taal- en spraaktechnologie en literatuuronderwijs

In de komende periode zal de Taalunie ook activiteiten ontwikkelen die gericht zijn op het gebruik van taal- en spraaktechnologie in het onderwijs en op literatuuronderwijs.

Taalunieversum

Op haar website Taalunieversum (www.taalforum.org) vindt u meer over de activiteiten van de Taalunie. Verder biedt de Nederlandse Taalunie tal van interessante voorzieningen aan voor het onderwijs Nederlands en NT2, onder meer:

Tijdschriftenattendering: deze voorziening attendeert geïnteresseerden maandelijks per e-mail op recent verschenen artikelen over het onderwijs Nederlands en NT2. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de stand van de Nederlandse Taalunie. Alle verstuurde samenvattingen (reeds meer dan 1250) zijn raadpleegbaar in een eenvoudig doorzoekbaar, online archief.

XVI