Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Recognized HTML document

Activiteiten Nederlandse Taalunie voor het onderwijs Nederlands

Contact: info@taalunie.org

Inleiding

Het thema van deze conferentie is taal in de grootstad. Een thema dat niet alleen leeft in Brussel, maar ook in Amsterdam of Paramaribo. Taal in de grootstad heeft alles te maken met meertaligheid. Een onderwerp dat in Vlaanderen, Nederland en Suriname een grote rol speelt. De Nederlandse Taalunie wil ervoor zorgen dat sprekers van het Nederlands optimaal gebruik kunnen maken van het Nederlands als communicatiemiddel, ongeacht de vraag of het Nederlands voor de spreker in kwestie de moedertaal, de tweede taal of een vreemde taal is. Hieronder geven we een overzicht van enkele onderwerpen waarmee de Taalunie zich bezighoudt.

Functionele leesvaardigheid

In september 2008 publiceerde de Taalunie het rapport Aan het werk! Adviezen ter verbetering van functionele leesvaardigheid in het onderwijs. Het rapport bevat een plan van aanpak ter voorkoming van laaggeletterdheid binnen het onderwijs aan 10- tot 18- jarigen, met een focus op het lezen van teksten voor school. De vaardigheid die hiervoor nodig is, is immers cruciaal voor een succesvolle schoolloopbaan. Het rapport is een uitvloeisel van de publicatie Laaggeletterd in de Lage Landen (2004), waarin wordt gesteld dat laaggeletterdheid een probleem is dat alle geledingen van de samenleving betreft en dus ook breed aangepakt moet worden, niet alleen door onderwijs.

Taalforum

Binnen het project ‘Taalforum’ werkt de Taalunie aan een online kennisbank over het thema taalachterstand en onderwijskansen. In de vorm van vragen en antwoorden wordt uitgebreide informatie gegeven over taalproblemen in het basisonderwijs en voortgezet/secundair onderwijs; daarbij wordt ook ingegaan op vragen over meertaligheid en anderstaligheid in het onderwijs. Eind 2008 verscheen het Taalforumspel voor lerarenopleidingen. Voor meer informatie, zie: www.taalforum.org.

Taalcompetenties van leraren

In de publicatie Dertien doelen in een dozijn (2003) werden de taalcompetenties beschreven waarover iedere leraar zou moeten beschikken. In vervolg op die publicatie liet de Taalunie enkele pilotprojecten voor lerarenopleidingen ontwikkelen, waarin een of enkele van de taalcompetenties centraal staan. Voor meer informatie, zie: www.taalcompetenties.org.

XV