Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Bijdrage: Een begeleidingsinitiatief 'Academisch Nederlands' voor eerstejaarsstudenten aan de K.U. Leuven (Lieve De Wachter)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Recognized HTML document

4. Hoger onderwijs

Fig.3: Overzicht van de soorten gemaakte oefeningen en het percentage correctheid.

Op die manier wordt ervoor gezorgd dat de relevantie van de verschillende projectdoelen gecontroleerd wordt en dat het project zijn doel niet voorbijschiet.

  1. Kritische bedenkingen en toekomstperspectieven

Hoewel het project beantwoordt aan een reële nood, rijzen toch enkele vragen en bedenkingen. Zo leert de ervaring dat het traditioneel niet de studenten zijn die er het meest nood aan hebben, die dergelijke extra begeleidingssessies spontaan volgen. Pas wanneer ze worden doorverwezen door de Dienst Studieadvies of door verantwoordelijken bij de monitoraatsdiensten, vinden zij de weg naar de extra begeleiding. Dat gebeurt dan meestal pas in de loop van of na het eerste jaar, waardoor kostbare tijd verloren gaat. Het zou daarom aangeraden zijn om alle middelbare scholen op dit initiatief attent te maken, niet enkel via sid-ins, maar ook via rechtstreekse contacten met klastitularissen van de laatstejaars. Op die manier kunnen de betrokken leraren leerlingen doorverwijzen van wie ze menen dat zij er baat bij kunnen hebben.

Bovendien is het ontzettend belangrijk dat relevante informatie en oefeningen daadwerkelijk op de open leeromgeving gepubliceerd worden. Daarvoor zal een aanhoudende bewustmaking van docenten en begeleiders noodzakelijk zijn via informatiesessies, studiedagen en workshops.

  1. Samenwerking

Om ervoor te zorgen dat het project niet ‘op zich’ staat en dat het ook op lange termijn bruikbaar/relevant is, wordt met verschillende instanties binnen en buiten de universiteit samengewerkt. Binnen de universiteit wordt samengewerkt met de monitoraten en studentenbegeleiders van alle faculteiten, met de dienst Studieadvies, de dienst Onderwijscoördinatie en de dienst Communicatie en met de POC’s van alle

4

109