Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Bijdrage: E-mail: nettiquette en leesbaarheid (Priscilla Heynderickx & Sylvain Dieltjens)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Recognized HTML document

4. Hoger onderwijs

vaardbaarheid van mailberichten sterk beïnvloeden. De disfuncties die hierdoor worden veroorzaakt, kunnen de verwerkings- en de responstijd van mailberichten aanzienlijk doen toenemen.

  1. Probleemschets

Eind 2007 telde België volgens de gegevens van het Nationaal Instituut voor Statistiek (http://statbel.fgov.be/figures/d75_nl.asp#6) 471.461 bedrijven met een internetaansluiting, wat een stijging van 7,7 % was tegenover 2006. Uit het scriptieonderzoek van Roeland Tegenbos (2001) blijkt dat 85 % van de Vlaamse internetgebruikers dagelijks mailberichten verstuurt en ontvangt. Ook de tijd die dagelijks in bedrijven aan e-mail wordt besteed, is onderzocht. Uit onderzoek van Symantec uit 2005 blijkt dat 52 % van de werknemers minstens twee uren per dag besteedt aan het verwerken van e-mail. Bij 15 % gaat het zelfs om vier uren, wat het equivalent van twee volle werkdagen per week is. Ook ongewenste mail kost een bedrijf veel tijd en dus veel geld. In een studie van Unizo over het e-mailgebruik in kmo’s (2006) werd berekend dat een ondernemer jaarlijks 30 uren verliest aan het verwijderen van spam. Voor alle Vlaamse zelfstandige ondernemers samen gaat dat jaarlijks om 16.322.709 uren.

  1. Bestaande tools

Er zijn al computersystemen op de markt om mailberichten op te slaan, te archiveren en te doorzoeken. Song e.a. (2007) bijvoorbeeld bespreken het KOTA-archiveringssysteem, waarbij KOTA staat voor Klanten, Output, Teams en Administratie. Voor zover ons bekend is, speelt taal in geen enkele van de systemen een rol.

Om het e-mailverkeer vlot te laten verlopen en om misbruik tegen te gaan, ontwikkelen sommige bedrijven een mailcharter dat afspraken over e-mailgebruik op de werkvloer bevat (Michielssen 2008).

  1. Onderdelen van mailberichten

Mailberichten hebben een min of meer vaste structuur: het adresveld (to, cc, bcc, subject, attachments), de bodytekst (met onder andere de aanspreking en de slotformule), de signature en de disclaimer. Door aandacht te besteden aan zulke onderdelen vergroot de zender het verwerkingsgemak van de geadresseerde. Hij moet bijvoorbeeld zorgvuldig overwegen wie hij in cc plaatst. Het is een bekend fenomeen dat het postvak ‘In’ overvol raakt omdat – vooral in een professionele context – geregeld ‘iedereen iedereen in cc plaatst’. Dat probleem wordt nijpender als er een aantal keer ‘reply to all’ op volgt.

4

111