Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Bijdrage: Taal Integraal - leidraad voor een vernieuwende hbo-didactiek (Radha Gangaram Panday & Jos Beijer)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Recognized HTML document

TWEEËNTWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS

5. Hoe verder?

Taalvaardiger worden in studie- en beroepstaal maakt integraal deel uit van de opleiding en de ontwikkeling van taalvaardigheid stopt niet bij de poort van het hbo. Van docenten vraagt dit om teamwerk, afstemming in het curriculum en aan eisen aan taalvaardigheid. Ons is duidelijk geworden dat het vooral gaat om een goede onderwijsdidactiek waarbij (a) aandacht wordt besteed aan nieuwe begrippen voor alle studenten; (b) vooraf uitleg wordt gegeven bij opdrachten, (c) aandacht is voor duidelijke instructies en (talige) criteria in studiehandleidingen en (d) feedback wordt gegeven op geschreven en gesproken studie- en beroepstaken van studenten. Er is nog steeds een flinke weg te gaan voor de niet-zo- taalvaardige hbo-student, en een minstens even moeilijke weg voor zijn of haar docent!

Referenties

Beijer, J. & M. Hajer (2003). ‘Kwaliteitszorg in de HvU als multiculturele onderwijsinstelling: didactiekontwikkeling en professionalisering’. HU-FE: Lectoraat lesgeven in de multiculturele school.

Beijer, J. & M. Hajer (2007). ‘Op weg naar taalbeleid in de Hogeschool Utrecht. Notitie t.b.v. het Loket taal voor Studie en beroep’. HU-FE: Lectoraat lesgeven in de multiculturele School (niet gepubliceerd).

Berntsen, A. & R. Gangaram Panday (2007). “Beter in taal in het hoger onderwijs;
een extra taak voor alle opleiders in het hbo”. In: Les, jg. 25, nr. 146, p. 8-10.

Crandall, J. & D. Kaufman (2002). Content based Instruction in higher education, Maryland: Tesol.

Gangaram Panday, R., M. Hajer & J. Beijer (2007). ‘Challenges in integrating academic and professional language competencies in the curriculum of higher education’. In: R. Wilkinson & V. Zegers (eds.) (2007). Researching Content en Language Integration in Higher Education. Maastricht: Universiteit van Maastricht.

Hogen, R. van e.a. (2002). “Ervaringen van studenten”. Serie: Studeren in het Nederlands in het hoger onderwijs. Utrecht: NCB

Riteco, A. & I. Hofman (2005). ‘Werken aan taalontwikkelend beroepsonderwijs’. Verslag pilot Unit Zorg en Welzijn. ROCU.

124