Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Bijdrage: Literatuurkoffers Nederlands (eerste, tweede en derde graad secundair onderwijs) (Hilde Leon)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Recognized HTML document

5. Literatuur

overleggen, compromissen sluiten, gezamenlijk tot een strategie komen, een besluit nemen, etc.

  • Betekenisvolle context. De leerling leert vanuit zijn leerbehoefte (nieuwsgierigheid)
    iets nieuws. Hij doet dat door verder te bouwen op zijn kennis van de wereld.

  • Uitdagende & relevante taken. De leerling wordt uitgedaagd om een boeiende, haalbare en zinvolle taak tot een goed einde te brengen. Daardoor bereikt hij de vooropgestelde doelen.

  • Diverse werkvormen. De verschillende werkvormen spelen in op de verschillende leerstijlen van de leerlingen. Ze zorgen ook voor de nodige variatie en verhogen de motivatie van de leraar en de leerlingen.

  • Gericht op de taalverwerving van alle leerlingen. De lessenreeks houdt rekening met (anderstalige) taalzwakke leerlingen. Dat wordt geconcretiseerd in bepaalde opdrachten en door in heterogene groepen te werken. Daarenboven zorgen de ‘hulplijnen’ (i.e. een chronologie van de gebeurtenissen, opsomming van de personages, etc.) die gebruikt worden tijdens de tussenles, ervoor dat leerlingen het verhaal beter begrijpen. Schrijfkaders helpen leerlingen geargumenteerd en gestructureerd schriftelijk verwoorden.

3. Opbouw lessenreeks

Elke lessenbundel bestaat uit 3 grote delen. Hieronder geven we ter illustratie bij elk onderdeel een deel van een opdracht en een activiteit uit de literatuurkoffer ‘het eiland’ voor de derde graad.

a. De lessen voor het lezen

De introductie op het thema leidt tot de boekkeuze van elke leerling.

Een schat op Robinsoneiland: Antwoordblad krantenartikel

Benodigdheden

per leerling:   1 antwoordblad

1 krantenartikel “Op het eiland Robinson Crusoe...” 1 krantenartikel met enkel krantenkop

1 krantenartikel met enkel krantenkoppen en foto

Groepsleden:

5

127