Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Bijdrage: De kunst van het verleiden (Majo de Saedeleer)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Recognized HTML document

5. Literatuur

wiens naam vertrouwd klinkt maar van wie de belevenissen vervaagd zijn. De verhalen zijn op kindermaat gesneden en worden verteld met veel dialogen en herkenbare details. Af en toe raakt de 21e-eeuwse verteller en passant enkele morele vragen. Ook de zwierige illustraties van Alex de Wolf dragen bij aan de toegankelijkheid van de verhalen”.

“Een verhalenverteller maakt keuzes. En een verteller die zich tot kinderen richt, houdt in een geval als dit de beperkte kennis van zijn publiek voor ogen. Er zijn dingen die hij weglaat en andere die hij in de verf zet. Maar ongetwijfeld biedt dit boek een mooi voortraject voor het latere ‘échte’ geschiedenisonderwijs. Dat zal de personages hopelijk kaderen in de complexere context van hun tijd en omgeving en de geschiedenis van Nederland verbinden met wat zich buiten de grenzen van het eigen land afspeelt”.

5

Gesprek:

Is er volgens u behoefte aan een boek zoals Lang Geleden dat de geschiedenis benadert als verhalen van bekende mensen? Wat is de sterkte en wat is de zwakte van een dergelijk boek? Hebben kinderen behoefte aan kennis van geschiedenis? De normen en waarden, onze waardering voor helden, etc. zijn in de loop van de tijd veranderd. Moet/mag een hedendaagse verteller zijn eigen commentaar geven op de historische verhalen? In sommige van deze verhalen is de mythe groter dan de historische waarheid. Stoort u dat?

b. Een Gouden Griffel voor Kinderen van Amsterdam van Jan Paul Schutten, met strips van Paul Teng, uitgeverij Nieuw Amsterdam.

Het juryrapport:

“Omdat de auteur gepassioneerd is voor zijn onderwerp

Omdat hij een verteller is die je verleidt met zijn verhaal

Omdat de schrijver verliefd is op de Nederlandse taal

Omdat in dit boek de scheiding tussen verzinsel en wetenschap helder is Omdat de auteur zijn lezer nergens betuttelt of beduvelt

Omdat de strips het verhaal zo levendig kleuren, al zijn ze in zwart-wit Omdat dit boek eigenlijk drie boeken is

Omdat dit boek lezers van soorten aanspreekt

Omdat de auteur verleden en heden zo intelligent verbindt

Omdat hij je binnenleidt in de bronnen van de geschiedenis

Omdat na deze leeservaring niemand nog zal durven beweren dat geschiedenis saai zou zijn

Omdat dit boek je leert dat niets vanzelfsprekend is

Omdat dit boek je leert dat niets voorgoed hetzelfde blijft. (Ook niet de

147