Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Bijdrage: Intertekstueel lezen in de klas (Ad van der Logt)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Recognized HTML document

TWEEËNTWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS

2. Didactisch model 1: De tekst als uitgangspunt

Om de gedachtegang enigszins te stroomlijnen, worden in onderstaand schema de stappen weergegeven die een docent met zijn klas kan zetten om de leerlingen vertrouwd te maken met de interteksten waar Kellendonk naar verwijst. We beperken ons hier tot de eerste paragraaf van het boek. De titel luidt ‘De zonnevogel´ en deze tekst beslaat een drietal pagina’s.

 

Tekst ‘De zonnevogel’ uit Mystiek lichaam van Frans Kellendonk

Voorbereiding

Context vertellen (auteur en bron, achtergrondin-

formatie over onderwerp, voorkennis activeren,

recensie lezen).

Eerste (lineaire) lezing

In rustig tempo hele tekst lezen.

Inzoomen op hyperteksten

Met behulp van de hyperlinks in de tekst (vijf

niveaus) de intertekst opsporen.

Verdiepende activiteiten

Bestudering van de vier evangeliën met opstan-

dingsverhaal (Mattheüs 27 en 28; Marcus 14, 15

en 16, Lucas 23 en 24; Johannes 19 en 20.

Interpretatie

Tot welke interpretatie kom je nu met behulp van

de hyperlinks en de verdiepende opdrachten?

 

Welke rol speelt het opstandingsverhaal in het

begin van Mystiek Lichaam?

Bij de eerste stap (de voorbereiding) vertelt de docent iets over de auteur, de thematiek in zijn werk, zijn redacteurschap bij Revisor, etc. Hij kan er natuurlijk ook voor kiezen om de leerlingen iets over Kellendonk te laten opzoeken in de mediatheek. Dat kan op individuele basis, maar hij kan ook de werkvorm ‘experts’ inzetten, waarbij de leerlingen per groepje oriënterende deelonderzoekjes verrichten, die ze later in de klas aan elkaar presenteren.

Bij de lezing van het tekstfragment onthoudt de docent zich van commentaar. Hij kan de leerlingen wel de opdracht geven om opvallende woorden, woordgroepen of zinnen te noteren.

De docent brengt een aantal hyperlinks aan in de tekst die de leerlingen in staat stellen om zelfstandig op intertekstueel onderzoek uit te gaan. In dit model is ervoor

156