Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Bijdrage: Van biezenstekkers, rijke luizen en lieden op de dool. 19de-eeuwse teksten in de klas (Johan van Iseghem)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Recognized HTML document

5. Literatuur

  1. Oriëntatie

15 Februari

Het regende. Aanhoudend regende het. Elkendeen zweeg in de nacht.

Op de ruiten klepperden dikke droppen; de stoof ronkte donker en zacht.

Toen kwam het water. Het smeet op de planken, golvend loeide de stroom.

De houten dijk wankte en kraakte

maar hield het geweld in toom.

Blauwe klaarte kwam. ’t Begon te dagen: iedereen herdacht deze nacht.

In het venster stond zon aan de hemel, wapperend – als een gouden vlag.

(1902)

We verklappen de dichter niet meteen. We lokken reacties, ‘beoordelingen’ uit. Er zijn poëtische beelden: het slot lijkt wel Marsman. Herhaling en inversie (1) werken heel ritmisch. Parallellie: inzicht groeit bij dageraad (9-10). Archaïsmen (elkendeen, stoof, wankte, droppen). Binnenrijm (10). De herhaling (‘kwam’, 5-9) lijkt ongelukkig. Het metrum zit niet strak. Geen enjambementen. Is vers 8 een stoplap? Het slotvers rijmt niet. Het geheel is nogal episch; veel verdichting of emotie is er niet. Een goed gedicht? Misschien. Misschien stukken ervan, maar het geheel?

Belangrijk:

spontane appreciaties proberen te overstijgen door criteria te laten expliciteren.

  1. Samenvatting van het verhaal

In een herberg zitten vier mannen samen: Vientje, de burgemeester, Lange Taal en Andrie met het éne oog. Buiten regent het verschrikkelijk. Wanneer het gezelschap begint te kaarten, gaat Andrie even buiten. Baaske-Wie, de waard, vervangt hem. De burgemeester wint wat geld. Hij lacht.

De regen verergert. Na Andrie komt Leu binnen. Hij zegt dat de Scheldedijken het zullen begeven. Niemand gelooft hem, maar er sijpelt water binnen onder de deur van

5

167