Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Bijdrage: 'Beschuldigde sta op !' Actualisering door dramatisering: De biezenstekker van Cyriel Buysse (Bernadette Rutgeerts)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Recognized HTML document

5. Literatuur

2.1 Belevingsverslag

Lees de tekst De biezenstekker van Cyriel Buysse en schrijf een belevingsverslag.

Je hebt de keuze tussen twee opdrachten: ofwel schrijf je een belevingsverslag van het hele verhaal, ofwel schrijf je een belevingsverslag bij een passage uit het verhaal die je bijzonder treft. In beide gevallen moeten zowel de inhoud als de vorm aan bod komen. Wie kiest voor een passage moet die eerst situeren in het verhaal. In elk geval moet je de tekst grondig en gericht lezen: gevoelens zijn belangrijk!

 

2.2 En nu...?

 

Schrijf kort een antwoord op de volgende vraag:

Denk je dat wat in De biezenstekker gebeurt nu nog, zelfs in je directe omgeving, zou kunnen gebeuren? Wat wel? Wat niet?

 

(In de loop van de lessenreeks of bij de afsluiting kan terugverwezen worden naar de antwoorden van de leerlingen op deze vragen.)

 

 

3. Situering van het onderwerp: interesse opwekken 3.1

 

De leerkracht schrijft op het bord ‘Wiske mag als een vrije vrouw naar huis’ en stelt een aantal vragen:

 

  • waar denk je aan als je dit leest? (eventueel: het gaat om een krantenkop.)

  • wat zegt je ‘artikel 71’? (eventueel: wat zegt je ‘Onweerstaanbare drang’?)

  • wie is Adam G?

  • wie is Hans van Themsche?

  • wie is Els Clottemans? (waarschijnlijk: wat zegt je de ‘parachutemoord’?)

  • wie is Jef Vermassen?

  • wat is de rode draad in deze vragen en antwoorden?

 

3.2

 

De leerkracht verzamelt vooraf zoveel mogelijk krantenartikels die over assisenprocessen handelen – eventueel van het internet – en verdeelt ze over de klas. De leerlingen vatten de artikels mondeling samen.

5

177