Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Bijdrage: 'Beschuldigde sta op !' Actualisering door dramatisering: De biezenstekker van Cyriel Buysse (Bernadette Rutgeerts)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Recognized HTML document

5. Literatuur

4.2 Opdracht

Er kunnen verschillende opdrachten gegeven worden, afhankelijk van de tijdsbesteding, het niveau en de grootte van de klas. Zo kan de leerkracht een ict-opdracht aan het rollenspel koppelen en kan hij de leerlingen de informatie die ze voor hun rol nodig hebben, laten opzoeken op het internet. Daartoe worden een aantal interessante websites gesuggereerd. De leerkracht kan de leerlingen ook een rol toebedelen en hen (thuis of in de klas) de bundel met ‘Het assisenproces’ (zie presentatie tijdens HSN) grondig laten doornemen. Ze halen in dit geval de informatie die ze voor hun rol nodig hebben uit de tekst. Ze moeten ook weten wat hun plaats is in de zaal.

In zwakkere klassen kan de leerkracht de leerlingen een fiche/blad geven waarop gedetailleerd staat wat ze moeten doen.

De argumentatie van de getuigen moet (zoveel mogelijk) uit de tekst De biezenstekker komen.

De leerlingen krijgen 1 lesuur tijd om de dramatisering voor te bereiden. Aan de opvoering van het proces wordt ook 1 lesuur besteed.

5.Afsluiting

Krantenartikel ‘Doden uit liefde’ (Dobbelaere & Donkin 2008)

(online raadpleegbaar op: http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId= AN 1VK8UI&word=doden+uit+liefde)

Lees het artikel en beantwoord onderstaande vragen:

  • wat is de stelling van strafpleiter Jef Vermassen met betrekking tot kinderdoding?

  • hoe vaak is, volgens Vermassen, de moeder de dader bij kinderdodingen?

  • wat wijst een onderzoek aan de universiteit van Tilburg in dat verband uit?

  • wat is volgens kinderpsycholoog Peter Adriaenssens het oordeel van de maatschappij over een moeder die haar kinderen doodt aan de ene kant en een vader die zijn kinderen doodt aan de andere kant?

  • hoe kun je verklaren dat een moeder kan beslissen om haar kind te doden? Waarom zou je die daad ‘doden uit liefde’ kunnen noemen?

  • ben jij aan de dramatisering van De biezenstekker begonnen met het oordeel dat een vader die zijn kind doodt een moordenaar is en een moeder die haar kind doodt wanhopig en ziek is? Wat was aanvankelijk jouw oordeel over kinderdoding? Is dat oordeel veranderd in de loop van deze lessenreeks? Bekijk je het fenomeen van kinderdoding nu anders?

5

179