Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Bijdrage: Books, blogs, blooks. Literaire blogs in het literatuuronderwijs (Peter Vanbrabant & Steven Vanhooren)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Recognized HTML document

TWEEËNTWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS

geldt niet enkel voor de bloggende leerkracht, maar ook voor bloggende leerlingen. Bovendien wijzen onze studenten er op dat mogelijk niet elke leerling even enthousiast zal reageren op de introductie van weblog in het curriculum. Voor veel leerlingen maakt het medium van de blog immers exclusief deel uit van hun eigen leefwereld en is bloggen een private aangelegenheid. Door weblogs te introduceren in de onderwijspraktijk krijgen ze een openbaar en verplichtend karakter, waardoor ze meteen minder aantrekkelijk zijn. Leraren-in-opleiding menen met andere woorden dat weblogs tal van kansen voor het onderwijs bieden, maar dat men bij de introductie ervan in de onderwijspraktijk voldoende rekening dient te houden met mogelijke pijnpunten.

Maar wat denken leraren die reeds (jaren) voor de klas staan van weblogs in het onderwijs? En wat betekenen blogs voor het literatuuronderwijs? Kunnen ze leerlingen aanzetten om meer te lezen? Of vormen ze juist een bedreiging voor de leescultuur? In onze workshop wensen we een gesprek aan te gaan met de deelnemers over de kansen en de bedreigingen van (literaire) blogs voor het literatuuronderwijs. We hopen dat onze workshop een ‘plek’ kan zijn om te praten over digitalisering en cultuur – en uiteraard vooral over blogs en literatuur. Een gesprek tussen leraren en leerders, tussen lezers en schrijvers, tussen het boek en het net, etc.

Referenties

Almond, S. (2005). ‘The Blogger who loathed me’. (http://dir.salon.com/story/ books/feature/2005/ 10/ 13/blog/) .

Bourgonjon, J., K. Rutten, S. Vanhooren & R. Soetaert (2008). ‘Games als & in educatie’. In: E. De Pauw e.a. (red.). Jongeren & gaming. Over de effecten van games, nieuwe sociale netwerken en educatieve kansen. Leuven/Voorburg: Acco, p. 117-158.

De Wit, D. & D. Esmans (2006). E-cultuur. Bouwstenen voor praktijk en beleid. Leuven: Acco.

Edelman, R. (2007). A Corporate Guide to the Global Blogosphere. The new model of peer-to-peer communications. (http://www.edelman.com/image/insights/content/ WhitePaper0 11 107sm.pdf).

Keen, A. (2008). De Apencultuur. Hoe internet onze beschaving ondermijnt. Antwerpen: Meulenhoff.

Mottart, A. (2002). Onderwijs en kennis als postmoderne constructie. Gent: Academia Press.

Potter, J. & M. Wetherell (1987). Discourse and Social Psychology. London: Sage.

Rutten, K., S. Vanhooren & P. Vanbrabant (2008). ‘Boek versus Web. De literaire blog’. Onderzoeksrapport in opdracht van de Vlaamse overheid (departement cultuur).

186