Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Bijdrage: Het literatuurproject: een kleine literaire grand tour (Tom Verheyden, Luc Pierrart, Iris Van Duffel & Liesbeth Bresseleers)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Recognized HTML document

TWEEËNTWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS

werken voor de stroom wetenschappen of economie. Het markeert ook het belang van de verbreding en de verdieping van de taalstudie voor deze leerlingen. Tevens komt de culturele component van de stroom duidelijk tot uiting. Een gemeenschappelijk traject zoals het LP helpt bovendien een wildgroei aan parallelle literatuuropdrachten in de verschillende taalvakken te beteugelen.

Met de keuze voor een uitgebreide vergelijkende literatuurstudie hopen we de leerlingen ook een goede voorbereiding te geven op het hoger talenonderwijs. Daar zullen ze immers geconfronteerd worden met gelijkaardige opdrachten.

Last but not least willen we de leerlingen graag het plezier van lezen en onderzoeken bijbrengen. Het vertrekpunt van deze kleine literaire grand tour bestaat immers uit het enthousiasme voor boeken. Net zoals een reisgids, biedt het gemeenschappelijke thema een houvast.

  1. Wat verwachten we van onze leerlingen?

Eerst en vooral kiezen de leerlingen een onderwerp waarrond ze willen werken. Dat kan een literair genre zijn (‘de misdaadroman’, ‘de psychologische roman’, ‘de autobiografie’, ‘het reisverhaal’, etc.) of een bepaald motief (‘Romeo and Juliet’, ‘de antiheld’, ‘het muziekmotief’, etc.). Voor het einde van de maand november dienen ze ‘stap 1’ van het stappenplan in. Concreet omschrijft de leerling op een bondige en gestructureerde manier de eigen motivatie voor het thema. Daarna gaan de leerlingen op zoek naar één roman voor elk van de vier talen. Die romans staan per taal en per genre/motief geordend in een overzichtelijke leeslijst. Vervolgens schrijft de leerling een theoretische inleiding van een tweetal pagina’s in het Nederlands. De tekst is het resultaat van de zoektocht naar een concrete omschrijving van het betreffende genre of motief. De uitgebreide toetsing van de vier individuele romans aan de theorie – in de vorm van één hoofdstuk per taal/roman – vormt het hart van het LP. De inhoud van het werk wordt hier telkens toegepast op de vooropgestelde definitie, in een studie van ongeveer vier bladzijden per roman. Het slotgedeelte van het LP wordt opgesteld in het Nederlands en omvat de algemene conclusies van het onderzoek.

  1. Hoe sensibiliseren we onze leerlingen voor het project?

Begin november reserveren we één vrijdagnamiddag voor de leerlingen van het 6e jaar in de studierichting Latijn-Moderne talen. Op dat moment krijgen ze van de vier taalleerkrachten een algemene introductie op het project. Met behulp van een PowerPoint-presentatie tonen we hen in een notendop een overzicht van de belangrijke literaire, culturele, filosofische en maatschappelijke tendensen van de 19e en de 20e

200