Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Bijdrage: Het literatuurproject: een kleine literaire grand tour (Tom Verheyden, Luc Pierrart, Iris Van Duffel & Liesbeth Bresseleers)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Recognized HTML document

5. Literatuur

eeuw. Vervolgens gaan de leerlingen zelf aan de slag. Als smaakmaker krijgen ze enkele losse fragmenten en titels van romans. In groepjes gaan ze op zoek naar het thema of het motief dat de romans met elkaar verbindt. We verwachten dat ze hun antwoord ook beknopt beargumenteren.

Met deze introductienamiddag willen we de leerlingen tonen hoe ze het best aan het werk kunnen gaan. Ze krijgen een syllabus waarin ze de voorbeelden die tijdens de presentatie aan bod kwamen later nog eens rustig kunnen nalezen. De bundel bevat ook concrete richtlijnen en afspraken, een stappenplan, de leeslijsten, een inhoudstafel en een bibliografie.

 

5. Hoe verloopt de procesbegeleiding?

 

De begeleiding van de leerlingen loopt over verschillende sporen. In eerste instantie is er de permanente ‘coaching’. Op die manier proberen we leerlingen zo goed mogelijk te helpen bij de afbakening van hun onderwerp. We leren leerlingen ook kritisch om te springen met het bronnenmateriaal.

 

Om greep te houden op het hele proces én met het oog op rapportage aan de leerkrachten, maken leerlingen gebruik van het al eerder vermelde stappenplan. Drie keer per jaar wordt een ‘werksessie’ georganiseerd (i.e. een lesvrije namiddag waarop leerlingen de kans krijgen om aan hun LP te werken). De eerste werksessie vindt begin februari plaats, de tweede halfweg maart en de laatste eind april. Bij aanvang van de eerste werksessie in februari rapporteren de leerlingen wat ze tot dusver gelezen en onderzocht hebben. Alle geraadpleegde bronnen moeten in een overzichtelijke bibliografie weergegeven zijn. Voorts informeren ze de vakleerkrachten over wat ze tijdens deze werksessie concreet gaan doen. Het kan gaan om opzoekwerk, citaten ordenen of een stukje tekst uitschrijven. Als laatste maken ze hun verdere planning bekend: welke richting willen ze uit; welke koersverandering wensen ze eventueel door te voeren? De tweede werksessie in maart ziet er ongeveer gelijkaardig uit. Ook hier volgen we de leerlingen op hun trektocht doorheen de romans en het secundaire bronnenmateriaal. We bieden hen ondersteuning en sturen bij waar nodig. Eind april vindt de derde werksessie plaats. Tijdens deze laatste lesvrije namiddag bewijzen de leerlingen dat ze de grote lijnen van hun LP uitgezet hebben. Alle bronnenmateriaal is nu verzameld en gestructureerd. Het theoretische kader moet duidelijk zijn. De analyses van de verschillende romans kunnen ze nu verder uitwerken. Sommigen zijn al toe aan het uitschrijven van hun conclusie.

5

201