Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Bijdrage: Het literatuurproject: een kleine literaire grand tour (Tom Verheyden, Luc Pierrart, Iris Van Duffel & Liesbeth Bresseleers)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Recognized HTML document

TWEEËNTWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS

  1. Evaluatie en feedback

De vorderingen van de leerlingen worden telkens gequoteerd. Het cijfer telt mee voor het dagelijks werk van elk taalvak en vormt zo een directe neerslag van de permanente evaluatie. Voor de begeleidende leerkrachten is er een aparte evaluatiefiche per leerling, waarop ruimte is voorzien voor commentaar. Dankzij die fiches krijgen we zicht op het leerproces van de leerlingen en kunnen we hun vorderingen van nabij volgen. De evaluatie van dit proces vormt tevens het voorwerp van verscheidene tussentijdse ‘LP-briefings’ tussen de vakleerkrachten.

De quotering van de verschillende werksessies houdt als een barometer de vorderingen van de leerlingen bij. Tijdens het mondelinge examen van enkele taalvakken blikken we terug op hun ervaringen en bespreken we het uiteindelijke product.

De leerlingen krijgen op een evaluatiefiche uitgebreide schriftelijke feedback omtrent de vorm, de structuur en de inhoud van hun LP. Er wordt een gemiddeld totaalcijfer toegekend, met een gelijk aandeel van alle talen. Het eindresultaat telt mee voor 20 procent van het examen Nederlands, Frans, Engels en Duits in juni. Op het vakrapport is telkens een hokje ‘literatuurproject’ voorzien. Het cijfer dat wordt behaald voor het gedeelte ‘vorm en structuur’ is voor de vakken Engels en Frans meteen ook het cijfer dat wordt toegekend voor het aspect schrijfvaardigheid. Voor Duits gebeurt dit niet, omdat de leerlingen hier wat betreft schrijfvaardigheid minder ver staan. Voor het vak Nederlands neemt het LP de plaats in van het gedocumenteerde opstel. Zo komt een mooie integratie van onderzoeks- en literatuurtaken tot stand.

  1. Wat vinden de leerlingen ervan?

Uiteraard loopt niet alles steeds van een leien dakje. Eerder wezen we al op enkele aandachtspunten. Toch kunnen we algemeen stellen dat de meeste leerlingen goed tot erg knap presteren op hun LP. Hun enthousiasme is bovendien groot. Leerlingen appreciëren de keuzevrijheid die ze krijgen omtrent het onderwerp en de romans. Ze waarderen het ook dat ze het project zelfstandig mogen plannen en vormgeven. De intensieve procesbegeleiding zorgt voor een prettig en diepgaand contact tussen de leerkrachten en de leerlingen.

Van bij de aanvang zijn leerlingen zich bewust van de impact van het LP op hun totaalresultaat. Tijdens de evaluatiegesprekken achteraf getuigen ze ook over de meerwaarde van het project: ze beseffen duidelijk dat vaardigheden zoals het beheersbaar en inzichtelijk maken van omvangrijke inhouden, correct kunnen omgaan met bronnen, op een heldere en stilistisch hoogstaande manier kunnen rapporteren en kunnen reflecteren over het eigen leerproces, belangrijk zijn met het oog op verdere studies.

202