Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Bijdrage: Het literatuurproject: een kleine literaire grand tour (Tom Verheyden, Luc Pierrart, Iris Van Duffel & Liesbeth Bresseleers)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Recognized HTML document

5. Literatuur

Het is dan ook niet zonder enige trots dat ze hun eigenste LP aan het einde van de rit indienen.

Noten

1 Een uitgebreide versie van deze tekst verschijnt binnenkort in Vonk, het tijdschrift voor vakdidactiek Nederlands. In dat artikel gaan we dieper in op de doelstellingen, de methodiek, de aandachtspunten en de procesbegeleiding van het LP. U vindt er ook materiaal in zoals leeslijsten, stappenplannen en instructieschema’s. Bovendien toetsen we het LP aan de eindtermen voor Nederlands, Frans, Engels en Duits, alsook aan de Europese specifieke eindtermen.

5

203