Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Bijdrage: Werken met een kennisbasis Nederlands en diversiteit voor het taalontwikkelend vakonderwijs (Anneli Schaufeli & Mienke Droop)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Recognized HTML document

6. LOPON2

 

DOMEIN: Jeugdliteratuur

 

Je

ó~

Wat?

Kennis over leerinhoud

.

(w o. vakjargon)

Hoe?

Kennis m. b. t. didactiek van subdomein

1

‘Genres in jeugdliteratuur’

2

‘Werkvormen leesbevordering’

m

ao

‘Ondergrondkennis’

Algemeen taaldidactische principe

3

‘Functie van jeugdliteratuur’

4

‘Principes van interactieftaalonderwijs’

Bij wijze van voorbeeld zijn de vier kwadranten van dit klaverblad gevuld met vier kernconcepten. Zij hebben respectievelijk betrekking op:

Kennis over ‘het wat’ (i.e. de inhoud van je onderwijsactiviteiten)

1. kennis betreffende de domeinspecifieke leerinhoud. Wat moet je weten over de leerinhoud om er adequaat over te kunnen communiceren? Een aankomende leraar moet bijvoorbeeld kennis hebben van diverse genres in de jeugdliteratuur. Hij zal zijn leerlingen immers kennis willen laten maken met de diverse genres.

3. ‘ondergrondkennis’ betreffende taal/Nederlands in dit subdomein. Wat moet je weten over dit subdomein van taal om vakdidactisch competent te kunnen handelen? In dit geval moet de aspirant-leraar iets weten over de functie van jeugdliteratuur: welke perspectieven zijn mogelijk? Welke past binnen onze huidige samenleving?

Kennis over ‘het hoe’ (i.e. de vorm van je onderwijsactiviteiten)

2. kennis betreffende het onderwijzen van het subdomein van het vak. Welke vakdidactische kennis heb je nodig om de leerinhoud binnen dit subdomein adequaat te kunnen onderwijzen? De aankomende leraar moet weet hebben van de verschillende werkvormen die hij kan inzetten om leerlingen aan het lezen te krijgen en te houden.

4. algemene taaldidactische kennis. Welke algemeen vakdidactische noties zijn relevant voor het onderwijzen van de leerinhoud van dit subdomein? Binnen alle domeinen van taalonderwijs is de notie ‘interactief taalonderwijs’ een relevante. Het staat voor een visie op taalonderwijs die goed aansluit bij meer algemeen didactische noties zoals ‘constructief leren’, ‘activerende didactiek’, ‘betekenisvolle contexten’, etc.

6

217