Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Bijdrage: Het Taalforumspel. Spelen met taalachterstand en onderwijskansen in de lerarenopleiding (Jeroen Devlieghere & Judith Kat)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Recognized HTML document

6. LOPON2

2 Binnen het project LEONED is het formuleren van docentcompetenties op het gebied van taal en diversiteit in voorbereiding.

3 De relatie met het 9-veldenmodel (Expertgroep Kwaliteit Lerarenopleiding Primair Onderwijs, 2004) kan uitgelegd worden aan de hand van onderstaand schema. Wij besteden in onze kennisbasis vooral aandacht aan de volgende vetgedrukte velden, waarbij de cursief gedrukte velden een geïntegreerd geheel uitmaken van de vetgedrukte cellen:

 

Theoretisch

Persoonsontwikkeling

Leer- en

Wetenschappelijk

 

Identiteitsontwikkeling

ontwikkelingstheorieën? –>

fundament

leerinhouden

 

 

 

(vooral kwadrant 3

en 4)

Methodisch

Mogelijkheden /

belemmeringen /

problemen bij

(Vak)didactiek en

pedagogiek

Opbouw, samenhang,

toepassingen

(uitgedrukt in

 

ontwikkeling en leren

(kwadrant 2 en 4)

domeinen en

klaverbladen)

Praktisch

Leefwereld en beleving

van school en

leerinhouden

Schoolmethodes

Leerinhouden

(kwadrant 1 en 3)

Ronde 5

Jeroen Devlieghere & Judith Kat

Nederlandse Taalunie / Hogeschool INHOLLAND Contact: jdevlieghere@taalunie.org

Judith. kat@inholland. nl

Het Taalforumspel. Spelen met taalachterstand en onderwijskansen in de lerarenopleiding

1. Inleiding

“In mijn klas zit een anderstalig jongetje dat nog nauwelijks Nederlands spreekt. Is het niet beter om zijn ouders ook Nederlands te leren spreken?”

6

219