Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Bijdrage: De meerwaarde van strips in je klas (Hilde Van den Bossche)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Recognized HTML document

TWEEËNTWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS

bezorgen velen leesplezier,maar bevatten tegelijk een valkuil: de beelden zijn niet altijd even gemakkelijk te lezen en daarom is er vaak sprake van een behoorlijk oppervlakkige lectuur.

Strips sluiten aan bij verschillende leergebieden: taal, beeld, wereldoriëntatie en muzische vaardigheden. Ze spreken vaardigheden in een breed kader aan en kunnen op verschillende niveaus aan bod komen: beschrijvend, structurerend en beoordelend.

3. Doel van de sessie

Het doel van de sessie is om de deelnemers effectief en concreet te laten ontdekken welke meerwaarde strips in de klas kunnen bieden op het vlak van didactiek, welke mogelijkheden ze bieden om aan te sluiten bij de leefwereld van de leerlingen en hoe via strips allerlei onderdelen van de verschillende leergebieden aan bod kunnen komen. De deelnemers zullen ervaren hoe een aantal zaken geïntegreerd aangeboden kunnen worden, waardoor er binnen het onderwijs meer tijd vrijkomt, meer diepgang kan worden nagestreefd en ‘gaten’ kunnen worden opgevuld. Hierbij is het van belang om te benadrukken dat strips niet altijd gebruikt kunnen en mogen worden om lastige leerstof aan te brengen,want dan worden ze oneigenlijk gebruikt. Strips zijn immers meestal niet bedacht om leerstof te laten ontdekken of over te brengen. Ze verdienen een plek binnen lezen, leesvoorkeuren en leesbevordering, maar dienen tegelijkertijd in hun eigenheid beschouwd te worden.

In strips vind je een vorm van taalgebruik met een eigen ‘grammatica’ die lezers moeten kennen om ten volle te kunnen genieten van deze vorm van literatuur. Lezers moeten ontdekken dat strips eigenlijk niet zo gemakkelijk te lezen zijn: als lezer moet je immers tegelijk beelden en allerlei soorten teksten lezen. Een korte opsomming van elementen die binnen strips een rol spelen:

 • striptaal;

 • tekstballonnen;

 • denkwolken;

 • verschillende functies, zoals spel, cognitief, emotief, persuasief, conatief;

 • kabbalistische tekens;

 • onomatopeeën;

 • metaforische tekens;

 • mededelingen en commentaren van de verteller;

 • belerende teksten;

 • tekstgrensaanduidende gegevens;

 • scenario;

 • camerastandpunten en de leerlijn die vertrekt vanuit prentenboeken en verder loopt in verfilmingen;

 • personages: naamgeving, karakter, beroep, stereotypen;

22