Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 22 | Tweeëntwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)

Download deze volledige bundel in PDF-formaat »

Bijdrage: Het Taalforumspel. Spelen met taalachterstand en onderwijskansen in de lerarenopleiding (Jeroen Devlieghere & Judith Kat)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Recognized HTML document

TWEEËNTWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS

De confrontatie met leerlingen die taalproblemen hebben op school leidt er niet zelden toe dat men zich cruciale vragen stelt over onderwijs Nederlands, zoals:

  • hoe kunnen leerlingen thuis of op school het snelste Nederlands leren?

  • hoe zorgen we ervoor dat alle leerlingen kunnen volgen in de les?

  • wat is het belang van taalonderwijs voor het onderwijssucces van leerlingen?

  • hoe ga je om met taal in andere lessen?

Over veel van deze kwesties is het laatste woord nog niet gezegd. Toch is er ondertussen al heel wat geweten over taalachterstand en taalverwerving. Jammer genoeg valt het voor leerkrachten die de hele dag voor de klas staan niet altijd mee om op de hoogte te blijven van de nieuwste inzichten en ontwikkelingen. En ook in de lerarenopleiding biedt het reguliere programma niet altijd de nodige ruimte om hierop in te gaan.

Voor wie zich wil informeren over taal- en onderwijsachterstand is er zeker geen tekort aan informatie. Wie daaraan twijfelt, moet maar eens googlen op ‘taalachterstand’ of verwante begrippen. Je zal zien dat het probleem eerder schuilt in het overaanbod: wie pasklare antwoorden zoekt op concrete vragen ziet al gauw door de bomen het bos niet meer (zie ook: Devlieghere & Vanhooren 2007). Bovendien zitten die antwoorden dan nog vaak vervat in moeilijk leesbare wetenschappelijke teksten.

2. Taalforum – kennisbank rond taalachterstand en onderwijskansen

Om daar iets aan te doen, heeft de Nederlandse Taalunie de website ‘Taalforum’ ontwikkeld. Deze website is gewijd aan de volgende vraag: hoe kan de Nederlandse taalvaardigheid van leerlingen met een onderwijsachterstand zodanig verbeterd worden dat hun kans op schoolsucces vergroot? Het Taalforum wil op een laagdrempelige manier in kaart brengen wat rond dit thema geweten is. Ook wil het Taalforum overleg en uitwisseling rond dit thema stimuleren.

Om het overaanbod aan informatie tegen te gaan, presenteert de Taalforum-website informatie over taal- en onderwijsachterstand als bondige antwoorden op eenvoudige, maar treffende vragen. De website poogt zo uit het uitgebreide informatieaanbod over taal- en onderwijsachterstand fundamentele kennis en inzichten te distilleren voor al wie geïnteresseerd is in het thema, maar de tijd noch de middelen heeft om zich doorheen massa’s teksten en data te worstelen.

Het Taalforum wil echter niet de indruk wekken dat op alle vragen over taal- en onderwijsachterstand een eenvoudig, pasklaar antwoord gegeven kan worden. Om te laten zien dat veel problemen op een complexe manier met elkaar verweven zijn, kan men vanuit iedere vraag steeds doorklikken naar gerelateerde vragen die belangrijk zijn voor een goed begrip, en ook naar uitgebreidere toelichtingen met literatuurverwijzingen.

220